Ihracatta_eFatura_SoruCevap_SSS

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.


Ihracatta_eFatura_SoruCevap_SSS

 • Kulanıcı Adı
 • 01.07.2017
 • 0

NO SORU CEVAP 1 İhracat faturalarının Gümrük’e gönderilmesi için hangi sürüme geçilmesi gerekmektedir? Serbest bölgeye düzenlenen mal ihracı faturaları GÇB ekinde ise bu durumda bu faturalarında Gümrük’e iletilmesi gerekmektedir. Bu yeni bir düzenleme olduğundan geliştirme 2.45 sürümde yapılmıştır. Bu sebepten müşterilerin 2.45 sürüme geçmeleri daha sağlıklıdır. Serbest Bölgeye düzenlenen faturalar GÇB ekinde değil ise 2.44 sürüm kullanılabilir. 2 Yurtdışına çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat e-faturası kapsamında mıdır? İhracat işlemlerinde kullanılan proforma fatura 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından kâğıt ortamda veya e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat proforma faturaları e-fatura kapsamında değildir. 3 Konsinye ihracat ihracat e-faturası kapsamında mıdır? İhracat işlemlerinde kullanılan konsinye fatura e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat konsinye faturaları e-fatura kapsamında değildir. 4 Bedelsiz ihracatlar da e-fatura kapsamında mıdır? Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir. 5 Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-faturası şeklinde mi düzenlenmelidir? Yurt dışına düzenlenecek olan hizmet faturaları e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. İhracat hizmet faturaları e-fatura kapsamında değildir. 6 Düzenlenen faturada hem mal hem hizmet kalemi bulunabilir mi? Hizmet faturaları e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. Fatura GÇB ekinde düzenlecek ise ihracat e-faturası olarak Gümrük’e iletilmelidir. Bu sebepten hizmet satırları için bir e-Arşiv faturası(veya kağıt), mal satırları için bir ihracat e-faturası düzenlenmesi gerekmektedir. NOT : İhracat e-faturası içerisinde hizmet olması durumunda sistem tarafından GTİP kodu olmadığı için hata verilecektir. 7 Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal göndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e-fatura mı olmalı? Mikro ihracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte e-faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir. 8 Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB)- mikro ihracat da e-fatura kapsamında mıdır? Mikro ihracata ilişkin kesilecek fatura e-arşiv mükellefleri için e-arşiv fatura, mükellef olmayanlar için kâğıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir. Gerek GTB’nin gerek Başkanlığın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir. (Mikro ihracat Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi(ETGB) ile yapılmaktadır. ETGB beyan formunda beyan sahibi hızlı kargo taşımacılığı yapan firma gözükmektedir.) Mikro ihracata ilişkin faturalar e-fatura kapsamında değildir. 9 Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli midir? Transit ticaret formu ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir. İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu yukarıda açıklanan türler haricinde Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. 10 Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-faturalar, alıcı da e-faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-faturası olarak mı düzenlenmelidir? • Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli, • Serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenmeli, • Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenlenmeli, • Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi değilse kağıt fatura düzenlenmeli. 11 GTB üzerinden giden e-faturalar alıcı firma olan serbest bölgedeki şirketin e-fatura posta kutusuna düşecek mi? Serbest bölgedeki e-fatura kayıtlı kullanıcısı olan alıcı firmaya faturanın teslimi nasıl olacaktır ? GÇB ekinde bildirilecek faturalar gönderilirken GTB'nin VKN'si seçilerek gönderilmelidir. Ticari Üründe Serbest Bölgeye İhracat faturaları aşağıdaki gibi oluşturulduğunda e-fatura zarflarına sistem tarafından otomatik olarak Gümrük VKN’si ve etiket adresi getirilecektir. • Serbest bölgeye ihracat faturası girişinde seçilen cari hesap kartı içerisinde "e-Fatura Gümrük" işaretli ise "Fatura Tipi" öndeğer "e-Fatura" set edilir ve F9 "e-Fatura Bilgileri" ekranında "Gümrük'e Gönder" parametresi aktif olur. • Cari hesap kartında "e-Fatura Gümrük" işaretli değilken, fatura üzerinden "Fatura Tipi" ve F9 "e-Fatura Bilgileri" alanlarına manuel müdahale edilerek faturaların Gümrük'e gitmesi sağlanabilir. Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB'nin posta kutusuna düşecektir. e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-faturalar yalnızca bir posta kutusuna gönderilmektedir. Serbest bölgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.)alıcıya ulaştırılmalıdır. 12 Yurt dışına gönderilen mala ilişkin yansıtma ve fiyat farkı faturaları da ihracat e-faturası olarak mı kesilmelidir? Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası olarak düzenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlenecektir. 13 Bir ihracat e-fatura birden fazla gümrük çıkış beyannamesine bağlanabilir mi? Gümrük işlemleri kılavuzunda da açıkça anlatıldığı üzere bir ihracat e-fatura birden fazla gümrük çıkış beyannamesine bağlanamaz. Ancak bir gümrük çıkış beyannamesi birden çok faturayı barındırabilir. 14 e-Fatura mükelleflerinin ihracat veya taxfree fatura düzenleyebilmeleri için ayrıca bir başvuru yapması gerekmekte midir? e-Fatura mükelleflerinin, ihracat veya taxfree faturalarını e-fatura olarak düzenleyebilmeleri için ayrıca bir başvuru/bildiri yapmasına gerek bulunmuyor. 15 İhracat faturaları kim tarafından nasıl reddedilecek, tek pencere sisteminden mi? Tescil öncesinde mükellef tarafından red mekanizması tetiklenebilir, tescil sonrasında ise Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından reddedilecek. Tescil öncesi ret mekanizmasında, 23 haneli referans numarasını iki kaynaktan temin edilebilir. Gelen sistem yanıtı içeriğinden ya da Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden fatura numaraları veya tarih aralığından fatura ve referans numaraları sorgulanabilir ve reddedilebilir. 16 Tescil alınana kadar yapılacak e-fatura iptallerinin kontrolü kim tarafından nasıl yapılacak? Fatura iptali esnasında gümrük müşavirlikleri firması ile iletişim nasıl sağlanacak? Tescile kadar reddi mükellef tetikleyebilir. Bunun için tek pencere sistemine erişim şifresinin olması yeterlidir. Ancak saha uygulamalarında bu şifrelerin müşavirlerde olduğundan bahisle bu işlemin müşavirce yapılması gerekecektir. 17 GTB'den gelen 23 haneli referans numarası için bir web servis sunulabilir mi? Ya da GİB üzerinden sistem uygulama yanıtı olarak kullanıcılara iletilebilir mi? Referans numaraları sistem yanıtı içerisinde gelecek aynı zamanda ihracat yapan mükellefler GTB Portalına kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek 23 haneli referans numarasını öğrenebilirler. Ancak saha uygulamalarında bu şifrelerin müşavirlerde olduğundan bahisle bu işlemin müşavirce yapılması gerekecektir. 18 Sistem yanıtı içerisinde gelen 23 haneli referans numarası Ticari Ürüne aktarılacak mı? Evet. Gelen sistem yanıtı içerisindeki referans numarası Yabancı bölgeye ihracat faturası/İhracat Bilgileri sekmesindeki “Dosya referans no” alanına aktarılacak. 19 İhracat faturalarını kesip, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın portalına gönderdiğimizde intaç tarihini nasıl öğrenebileceğiz? İhracat faturalarında intaç tarihi ve Gümrük Beyanname numarası bilgisi olacak mı? Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul uygulama yanıtı ile ilgilisine dönerken fiili ihraç tarihi bilgisi de bu yanıtın içinde bulunacaktır. 20 Uygulama yanıtı içerisindeki fiili intaç tarihi bilgisi Ticari Ürüne aktarılacak mı? Evet. Gelen uygulama yanıtı içerisindeki fiili intaç tarihi Yabancı bölgeye ihracat faturası/İhracat Bilgileri sekmesindeki “İntaç Tarihi” alanına aktarılacaktır. 21 Gümrük’e gönderilen ihracat e-faturalarına istinaden Gümrük tarafından gönderilecek olan Kabul veya Ret cevaplarının gönderilme süresi ile ilgili bir kısıt var mıdır? GTB tarafından gönderilecek uygulama yanıtlarının zaman aşımı süresi yoktur. Entegratörlerce ihracat faturasına yönelik GTB tarafından gönderilen uygulama yanıtları dönüş süresine bakılmaksızın kabul edilmelidir. 22 Yerel sunucu kullanan mükelleflerin yapması gereken işlemler nelerdir? Yerel sunucu C:\inetpub\wwwroot\eFaturaWorker\Worker\XSD klasörü altındaki EInvoiceSchematron dosyasının güncellenmesi yeterlidir. Güncel şematron dosyalarına ftp://download.logo.com.tr /Windows/TOOLS/Is_ortaklari_e_devlet_uygulamalari/ E_FaturaServer/ dizininden ulaşılabilir. Bunun dışında Yerel Sunucu için yapılması gereken bir güncelleme bulunmamaktadır. ERP ve LogoConnect versiyonlarının 2.45 kullanılması önerilir. 23 Gümrük’e gönderilecek e-faturalarda kullanılması gereken KDV Muafiyet kodu nedir? GÇB ekinde düzenlenecek mal ihracı faturaları Gümrük’e iletilmelidir. Bu faturalar için kullanılması gereken KDV Muafiyet kodu 301 olmalıdır. Bu kodun fatura girişi sırasında kullanıcı tarafından seçilmesi gerekmektedir. 24 Cari hesap kartı unvan 2 alanı zorunlu alan mıdır? Unvan 2 alanında ihracat faturasının düzenlendiği yabancı firmanın (malı satın alan kurum) ilgili ülkedeki resmi unvanı yazılmalı. Zorunlu alandır. 25 Cari hesap kartında hem “e-Fatura Gümrük” parametresi işaretlenip hem de Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçilebilir mi? Evet. Bu durumda fatura tasarımında alıcı bilgileri kısmı sevkiyat adresi adres bilgilerinden doldurulacaktır. Ancak her durumda fatura Gümrük’e iletilecektir. 26 Cari hesap kartında posta kutusu ve gönderici birim etiket alanlarına bilgi girilmeli midir? Cari hesap kartında “e-Fatura Gümrük” işaretli ise fatura her durumda Gümrük’ün etiket bilgisine gönderilir. Cari kartta etiket girilmesi gerekmez. Ancak Serbest Bölgeye kesilen faturalarda alıcı e-fatura mükellefi ise etiket bilgisi girilebilir. GÇB ekinde bildirilmeyecek olan Serbest Bölge faturaları alıcısına eskisi gibi e-fatura olarak iletilecektir. GÇB ekinde bildirilecek Serbest Bölge faturaları girişi sırasında F9/e-Fatura Bilgileri “Gümrük’e Gönder” parametresi işaretlenir ise cari hesap kartında tanımlı etiket bilgileri dikkate alınmayacak fatura gene Gümrük’ün etiket adresine gönderilecektir. 27 Yabancı bölgeye ihracat faturası detaylar sekmesindeki Ambalaj Kodu zorunlu alan mıdır? Ambalaj kodu alanı zorunlu alandır. Bu alanda eşyanın bulunduğu kabın cinsi girilecektir. ERP SYS/Yönetim seçeneğinden kodlar indirildiğinde ambalaj kodu alanında kullanılacak kodlar listelenecektir. 28 e-Fatura kesilirken VKN girme zorunluluğu var fakat yurtdışı alıcılarının VKN’si olmadığından bu işlem nasıl yapılacaktır? AccountingCustomer/Party alanına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılmalı , BuyerCustomerParty alanına ise malı alan firmanın bilgileri yazılmalıdır. Yabancı Bölgeye ve Serbest Bölgeye düzenlenen faturaların cari hesap kartlarında “e-Fatura Gümrük” parametresi işaretli ise veya Serbest Bölge faturası F9/e-Fatura Bilgileri ekranında “Gümrük’e Gönder” işaretli ise sistem otomatik olarak fatura zarfı AccountingCustomer/Party alanına Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerini yazacaktır. Fatura görselinde ve UBL’de alıcı firmanın bilgileri yer alacaktır. 29 GTİP numarası kaç karakter olacak ve kontrolü hangi seviyede olacaktır? GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir. Gelir İdaresi şematron kontrolünde 12 hane kontrolü bulunmamaktadır. Bu sebepten Özel Entegratörlük şematronuna kontrol eklenemez. LogoConnect üzerinden kontrol sağlanması için geliştirme yapılacaktır. 30 GTİP ve diğer zorunlu alanların kodları nasıl indirilebilir? GTİP ve diğer Kodların indirilmesi için Sistem İşletmeni/Yönetim/Genel Tablo Yönetimi/Yardımcı Bilgi Tabloları, Organizsonyon Bilgi Tabloları ve GTIP Tabloları altından “Oluştur” butonuna basılması gerekmektedir. Kodlarda değişiklik olduğunda aynı alandan “Güncelle”butonuna basılarak değişiklikler alınabilir. 31 GÇB ile uyumlu olması açısından fatura üzerinde yazılan GTİP 12 haneli olarak mı deklare edilmelidir? Eğer ilk defa veya arızi ihracat yapılmıyor ise ürün GTİP numarası biliniyor olmalıdır. Ancak arızi veya ilk defa ihracat yapılıyor ise ve bu konuda müşavir kullanılmıyor ise gümrük idaresinden yardım talep edilerek aşılabilir. İhracatta GTİP önem arz etmektedir. Tam ve eksiksiz (noktasız 12 karakter) yazılması gerekir ve yanlış yazılır ise usulsüzlük cezası da alınabilir. 32 İhracat fatura görsel tasarımına GTİP numaralarının da yazılması zorunlu mu? Evet, zorunludur. Gerek e-faturada gerek GÇB’de olmazsa olmaz bilgi kabul edilmektedir. 33 Faturaların Türkçe/İngilizce iki dilde olması şekilsel olarak kabul edilebilir mi? Sadece İngilizce olduğu durumlarda GİB ve GTB gerekli kontrol ve onayı yapabilecek mi? İhracat faturaları ile sınırlı kalmak kaydı ile faturaların İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenmesi mümkündür. İstenmesi halinde e-faturalarda yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilmektedir. Ancak eşyanın tanımı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olmayacaktır. 34 İhracatçı firma Çelik Boru ihracatı yapıyor. Borular açık yük olarak direk gemiye yükleniyor. İşin işleyişi gereği önceden teorik kilo üzerinden beyanname açmamız gerekiyor. Mesela Dökme akaryakıt veya bu tip durumlarda yapılan redrese işlemleri için yeni bir e-fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Mükellef beyannamenin açılışında kullandığı e-faturayı red 150 ton 70.000 mt boru, gemiye yükleme aşamasında bir takım etkenlerde dolayı (gemiye sığmaması, hasar görmesi, özgül ağırlık farkı vs.) 148 ton 69.000 mt olarak beyan edilmeden eksik yüklenmek zorunda kalıyor. Bu aşamada beyannamede gerçekleşen tonaj ve metre üzerinden redrese dediğimiz düzeltme yapılması gerekiyor. Eski sistemde aynı fatura üzerinde de düzeltme yapılıyordu. Yeni sistemde bu işleyiş nasıl olacak? durumuna çekmek zorundadır. Ret işlemini istediği zaman yapabilir. Bu işlemler için kesilmesi gereken redrese cezası ile ilgili olarak GTB ile görüşmeler devam etmektedir. 35 Uçak yüklemelerinde sistemden gelen ağırlık yerine ambar ağırlığı yazmak zorundayız. Bu durumda ihracat faturamızın da mutlaka beyanname kilosundan düzenlenecek doğru mu? Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat faturası bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem hata verecek olup GÇB’nin tesciline izin vermeyecektir. 36 Teslim şekli EXW olan bir faturada gümrük masrafı için küçük bir tutar ekleniyor. E-Faturada da bu bir sıkıntı yaratır mı? Hayır. Bu tür masraflar istenirse satır bazında kalem maliyetlerine eklenebileceği gibi fatura alt toplamında İndirim/Arttırım için kullanılan AllowanceCharge kısmına da yazılabilir. 37 Eşyanın bulunduğu kabın adedi zorunlu ve karşılaştıracak alan mıdır? Birkaç farklı ürün kalemi örneğin tek pakette gönderilecekse bu alan nasıl doldurulmalı? Bu alan her ne kadar GTB mevzuatı açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yayınlanan yeni şematronlara göre teknik olarak doldurulması zorunlu bir alan değildir. Bu sebepten Ticari Üründe de kap adeti alanı zorunlu alan olarak tanımlanmamıştır. 38 İhracatta e-faturadaki ticari eşyanın tanımı ile beyannamedeki eşyanın ticari tanımı da birbiri ile karşılaştırılacak mı? Özellikle DİİB işlemlerinde bu konu çok önemlidir. İhracat faturasına yazılan bilgilerle GÇB üzerinde yer alan bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır. 39 Bazı ihracat faturalarında örneğin 100 adetlik mal için 1 kalemlik fatura oluşturulmaktadır. Ancak beyanname tarafında gerek menşei (ithal ise) gerek parti farklılığından dolayı bu 100 adetlik mal beyannamede 3 kalem olarak belirtilebiliyor. Böyle bir duruma beyannamede 3 kalem olarak göründüğü için faturada da 3 kalem olarak belirtilmesi gerekir mi? GÇB ile fatura birbirini doğrulamalıdır. Faturanın bir satırında ne görünüyorsa GÇB’de de aynı şekilde görünmelidir. Sistem e-faturaları satır bazında kontrol etmektedir. 40 Faturalar elektronik sistem üzerinde Gümrük onayına gönderileceğinden bu sistem kapalı olduğu durumda acil çıkış yapılması için hangi önlem alınmalı? Bu durum için kağıt fatura ile işlem yapılması GİB açısından mümkündür. Gümrük açısından ise GTB’nin gümrükteki tüm işleyişi duracağından ve faturanın olup olmaması durumu değiştirmeyeceğinden Gümrük açısından sorun olmayacaktır. Ancak mükellefler bu yönteme yalnızca istisnai durumlarda başvurmalı ve istendiğinde zaruret halini tevsik edebilmelidir. Aksi takdirde 213 Sayılı VUK hükümlerine göre cezai yaptırımlarla karşılaşılabilinecektir. 41 Gümrük idareleri kendilerine onay için gönderilen faturaları ne kadar sürede onaylanacak, gecikmeler yaşanabilir mi? İhracat işlemleri kapsamında GİB’e gönderilen e-faturalar anında GTB sistemlerine iletilecek olup, saniyeler içinde referans numarasını da içeren sistem yanıtı mükellefe e-Fatura sistemi üzerinden iletilecektir. GÇB tescil işlemi tamamlandıktan ve ihraç edilen malların yurtdışı çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra mükellefler GTB Portalı üzerinden manuel olarak kabul yanıtını (içerisinde GÇB bilgisi ve intaç tarihini de barındırır) tetikleyeceklerdir. Sistemin otomatik olarak işlemesi için GTB tarafında çalışmalar yapılmaktadır. 42 İnşaat üretimi sektöründe yükleme bitmeden tonajlar beli olmadığından yükleme tamamlandığında tonaj farkları için yeni e-fatura düzenlenmesi gerekecektir. Bu durumda GÇB tarihi ile uyumlu olabilmesi için e-fatura tarihi geriye dönük olabilecek mi? e-Faturaya istediğimiz tarihi verebilir miyiz? e-Fatura sistemi içinde geriye dönük fatura düzenlenmesi önünde teknik bir engel yoktur. Ancak kesilen faturanın üzerinde yazan tarihin çok önemi yoktur, e-Fatura görüntüleyicisi dahi e-faturanın ne zaman oluşturulduğu, imzalandığı, gönderildiği, alıcısına teslim edildiği gibi bilgileri sunabiliyor. Bu nedenle mümkün mertebe faturaları süresinde düzenlemeye dikkat edilmelidir. Bununla birlikte GÇB’nin tesciline kadar mükellefler GÇB’ye yeni faturalar ekleyebileceklerdir. 43 Geriye dönük e-fatura kesilemediği takdirde gemi yüklemesi akşam saatlerinde ya da hafta sonu biterse ilk iş günü yeni bir e-fatura düzenlenebilecektir. Bu durumda gemi beklemede kalır. Demoraj ve benzeri masraflar oluşur. Bu tür durumlarda sorun yaşamamak adına müşavirlerin de kullanabileceği mobil e-fatura çözümlerinin tercih edilmesi sorunların önüne geçeceğinden portal yöntemi dışındaki yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Gerek GİB gerek GTB sistemleri 7/24 çalışmaktadır. 44 Yurtdışına fason işçilik yapıyoruz. Maliye nezdinde hizmet ihracı sayılıyor. Bu tür hizmet ihracı e-fatura olacak mı? Mal ihracatı kavramına dahil mi? Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturaları e-fatura sistemine kayıtlı ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli bir fatura düzenleniyor ise ve ayrı bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-fatura zorunluluğu olmadan da gönderebilirsiniz. 45 e-Fatura ile ihracat e-fatura için farklı görüntü şablonu kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. 46 İhracat e-fatura standart Generalform.xslt şablonunda gelen kolonlar zorunlu mu isteğe bağlı kolon çıkarılabilir ve /veya eklenebilir mi? Farklı tasarım yapılabilir mi? GeneralForm şablonuna eklenen alanlar Gelir İdaresi’nin öndeğer şablonundaki alanlar ile aynıdır. Bu sebepten alanların çıkarılmaması önerilir. İstenirse tasarımlara ekleme yapılabilir. 47 Serbeste bölgede olan e-fatura kullanıcısı firma, Yurtiçindeki firmaya fatura nasıl kesecek? Yurt içindeki firma e-fatura kullanıcısı ise e-fatura, e-Fatura kullanıcısı değil ise e-Arşiv faturası kesilebilir. 48 e-Fatura ile İhracat e-Fatura kayıt numaralandırma şablonu ayrı kullanılabiliyor mu? Özel Entegratörlük kullanan firmalar birden fazla numara şablonu kullanabilir. Bu kapsamda ihracat e-fatura ve e-fatura içinde ayrı numara şablonları kullanılabilir. 49 İhracat e-faturada satır sayısı sınırı var mı? Hayır sınır yok. 50 GİB ile GTB’nın kullandığı GTIP kodları farklı olabiliyor.GTB’na ait olan GTIP kodları mı kullanılacak? GTB’nın sitesinde yayınlanan GTIP kodlarına göre güncellemeler yapılmıştır. Bu kodların kullanılması gerekmektedir.

Paylaşmak için tıkla!

Kullanıcı Yorumları

Hakkımda Temel Bilgiler

1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..Sahip olduğum sertifikalar;


Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);

 • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
 • Kurulum ve kurgulama ,
 • Yerinde servis ve uzak bağlantı teknik destek,
 • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak,proje kapsamında SQL raporları),
 • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates),
 • Logo ürünlerine uyumlu,ek/yardımcı program geliştirme(C# (MVC) Web Form),
 • Veritabanı bakım işlemleri,
 • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.


Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..

2

 • Name

  Eray Doğan

 • Age

  27

 • Website

  www.eraydogan.com.tr

 • Hometown

  İstanbulÖz Geçmişim

 • İş Hayatı

 • 2010-2014

  Ata Bilgisayar

  Teknik destek uzmanı

  Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.

 • 2014-2017

  Ata Bilgisayar

  Logo Sistem Uzmanı

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.

 • 2017-2020

  Aksu Yazılım

  Logo Sistem Uzmanı/Bölüm Sorumlusu

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates)
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.
  • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.

 • 2020-Şubat ( Devam Ediyor )

  DGN Yazılım www.dgn-yazilim.com

  Kurucu

   Logo ürünleri;
  • Destek
  • Eğitim
  • Satış
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları)
  • Logo entegreli ya da bağımsız yazılım geliştirmeleri

 • EĞİTİM

 • 2006-2010

  Gürpınar İMKB E.M.L

  Ağ İşletmenliği

 • 2018-2020

  Beykent Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı(İÖ)

 • Lisanslar ve Sertifikalar

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Tiger 3-Logo Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Uyarlama Uzmanı (Windows)

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Tiger 3 Enterprise Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo E-Fatura Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Bordro Plus Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Go 3 Sistem Uzmanı

 • Gönüllü Deneyimler

 • 2016(Devam Ediyor)

  Blogger

  www.eraydogan.com.tr

  Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.

Yetenekler

Logo Sistem Uzmanı

100%

Logo Database(Raporlama/Trigger/Function/Updates)

100%

Microsoft SQL Server

90%

HTML,CSS Jquery

25%

Proje Yönetimi

90%

T-SQL

85%

Logo Object Designer(LOD)

95%

Asp MVC

30%

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

LOD(Logo Object Designer) İle İsteğe Özel Uyarlanan Formlar

Daha fazla yapılmış işleri görmek için lütfen irtibata geçin.

TALLP : İlksatırdagirilensatıselemanı2.Satırda ki caride yoksa satır girisini engelle

TALEP : Kredi kartı fişlerinde geri ödeme planı uygulanmamış ise fişi kayıt ettirmesin.

TALEP : Miktar girişi yapıp tab ile kolon değişikliği yaptımda malzeme içinde ki paket miktarını göstersin.

TALEP : Sipariş fiş numarası değişirse bilgi maili gönderilmesi

TALEP : Sipariş fişlerinde satırda yeni bir kolona veri girişi yapıp , raporlarda kullanmak istiyorum

TALEP : Cari hesaba gireceğim bilgileri sipariş fişinde cari seçildiğinde kullanıcıya bilgi şeklinde listelesin.Aynı zamanda yanında ki alanda yazılan bilgi gözüksün .İlk Proje :) ;

TALEP : Sipariş kolonlarında malzemenin fiili stok bilgisini görmek istiyorum.

TALEP : Malzeme browserında ihtayaca özel bilgiler isteniyor.(2.Birim,özelkod vb.)

TALEP : Türü karma koli olan malzemenin çıkışı olduğunda , karma koli satırlarında tanımlı olan malzemeler ( tanımlanan miktar kadar ) stoğumdan düşsün .Not:Fişler birbirlerine fişno-özelkod ile bağlılar (burası müşteriye göre değişebilir) Fiş Çıkartıldığında ilgili sarf fişininde çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

TALEP : Carinin tahsil etmediğim çeklerinin TL Tutar bazında , cari hesap browserında görmek istiyorum.

TALEP : Yıl ortasında ya da yıl sonlarında ambarlarımızı saymak istiyoruz , bu işlem için stokların sıfırlanması gerekiyor ( ambar sayımı işimi çok uzatıyor ) .Not:( Seri lot ve stok yeri takibi olan ürünler hariç )

Blogs Slider

<h1>&nbsp;</h1> <p>Logo uygulamalarının ağ üzerinden kullanıldığı durumlarda, HELP görüntülenmek istenirse &ldquo;<strong>Navigation to the webpage was canceled</strong>&rdquo; hatası alınabilir. (Resim 1)</p> <p>Bu hata Microsoft&rsquo; un yayınladığı bir güvenlik paketinden kaynaklanmaktadır

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#a94442">İmza doğrulamasında hata alındı. counter signature : _ac9679bf-bbdb-4ce9

<p>7194 Sayılı Kanun Kapsamında, İşletmelerin sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı gider olarak dikkate alınmamalıdır.</p> <p>Binek otomobilleri edinirken ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı her sene be

<h1><strong>İthalat İşlemlerinde Masrafların Dağıtımı</strong></h1> <p>Kaynak : https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50668804<br /> İthalat, yurt dışındaki bir firmadan, menşei yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kad

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/display/T3KD/Exceltrans">Exceltrans</a></h1> <p><strong>ExcelTrans Nedir?</strong><br /> <br /> ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO&#39;daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu ara

Logo Excel Trans

Eray Doğan

İletişim


Talep ve görüşleriniz için formu doldurabilir ya da www.dgn-yazilim.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK

www.dgn-yazilim.com

Telefon: 0850 4415 346


Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.