Lobject_GetTableName_TabloİsimPortları

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.


Lobject_GetTableName_TabloİsimPortları

 • Kulanıcı Adı
 • 27.09.2017
 • 0

Tablo ID bilgileri StC = 1 ; { Stok kartlari portu } SrvC = 2 ; { Hizmet kartlari portu } SrvTot = 3 ; { Hizmet toplamlari portu } SrvNums = 53; { Hizmet ambar rakamlar AK. } StTot = 5 ; { Ambar toplamlari portu } StITots = 57; { Stok ambar toplamlari } GenStITots = 59; { Genel Stok ambar toplamlari } StCompL = 7 ; { Karma koli satirlari } StF = 8 ; { Stok fiŸleri portu } StTr = 9 ; { Stok hareket portu } PromC = 10; { Promosyon karti portu } DiscExpC = 11; { Indirim masraf portu } OrdF = 12; { Siparis fisi portu } OrdTr = 13; { Siparis satiri portu } Inv = 14; { Fatura Portu } Prod = 42; { Mustahsil makbuzu portu } ClC = 15; { Cari Hesap kart portu } ShpI = 58; { Sevkiyat Bilgileri } ClF = 56; { Cari hesap fisleri portu } ClTr = 16; { Cari Hesap hareket portu } ClIntel = 17; { Cari Hesap istihbarat portu } ClNum = 18; { Cari Hesap risk rakamlari portu} ClTot = 19; { Cari Hesap toplamlar portu } GenClTot = 60; { Cari Hesap genel topl. portu } PayP = 20; { Odeme Plani portu } PayLn = 21; { Odeme Plani satiri portu } PayTr = 22; { Odeme hareketi portu } BnC = 23; { Banka karti portu } BnAcc = 24; { Banka hesap portu } BnF = 54; { Banka fiŸleri portu } BnTr = 25; { Banka hareket portu } BnTot = 26; { Banka toplamlar portu } GenBnTot = 61; { Banka genel toplamlar portu } AccC = 27; { Muhasebe kart portu } AccF = 28; { Muhasebe fis portu } AccTr = 29; { Muhasebe hareket portu } AccTot = 30; { Muhasebe toplamlar portu } CostC = 32; { Masraf Merkezi portu } CashC = 33; { Kasa kart portu } CashTr = 34; { Kasa hareket portu } CashTot = 41; { Kasa toplamlari portu } GenCashTot = 62; { Kasa genel toplamlari portu } CSn = 35; { Cek / senet portu } CSRl = 36; { Cek / senet bordro portu } CSTr = 37; { Cek / senet hareket portu } PrL = 38; { Fiyat Listesi portu } EntC = 39; { Entegrasyon baglanti kodlari } SpeC = 40; { Ozel kod tanimlari } CondP = 43; { Alis-Satis kosullari portu } FinItemP = 44; { Bilanco tabloları satır portu } LogP = 46; { Log portu } FARegs = 47; { Sabit kymet kaytlar } FAYrBook = 48; { Sabit kymet yl bilgileri } FAAnnCost = 163; { SK yıllara yaygın maliyet ve ROFM bilgileri} SLog = 49; { Sistem Log portu } PermP = 50; { Cost PermFile Portu } CAccP = 55; { Kart muhasebe referans portu } SlsmanP = 70; { Satış elemanları portu } RouteP = 72; { Rota tanımları portu } RouteTrP = 73; { Rota sıraları portu } TargetP = 74; { Satıcı hedef tanımları portu } FolderP = 75; { Watermark doküman folder portu } IndusP = 76; { Endüstri/sektörler } CusVndP = 77; { Müşteri-satıcı } CusInAsg = 78; { Müşteri-sektör atama } CusSlAsg = 71; { Müşteri-satıcı atama } CusAPAsg = 79; { Müşteri CH atama } ContctP = 80; { Müşterideki ilgili kişiler } SlsLdP = 81; { Satış fırsatları } SlsActP = 82; { Satış faaliyetleri } OfferP = 83; { Teklifler } OfAltP = 84; { Teklif alternatifleri } OfTrnP = 85; { Teklif satırları } CnSlAsg = 86; { Satıcı-ilgili kişi atama } ActPeop = 87; { Aktivite-İlgili kişiler } SlsFile = 88; { Aktivite-Dosyalar } SlsClP = 91; { Satıcı-C.Hesap ba§lantısı portu} SATI = 89; { Faaliyetlerim Ağacı Maddeleri } SATIFilt = 90; { Faal. Ağacı Maddl. Filtreleri } ExpCreditCrdP = 92; { İhracat kredi kartları portu } ExpCreditLnP = 93; { İhracat kredi satırları portu } SlsLHistP = 253; { Satış fırsatları tarihçe portu } ContSpecP = 254; { İlgili kişiler özel günler portu } { ----Port Definitions For MRP -------} MRPHeadP = 100; { MPS veya MRP Başlık Kaydı } MRPLineP = 101; { MPS veya MRP Satır Kaydı } MRPPeggingP = 102; { MPS veya MRP Bağlantı Kaydı } MRPProposalP = 103; { MPS veya MRP Öneri Kaydı } MRPItemP = 249; { MRP-Item bağlantı Kaydı } MRPItemCHGP = 252; { MRP-Item bağlantı Kaydı } EmpP = 106; { Çalışan tanımları } EmpGrpP = 105; { Çalışan grupları } EmpGrpAssP = 107; { Çalışan ve grubu bağlantısı } SLTrans = 51; { Seri / Lot hareketi } InvLocP = 110; { Ambar yerleşimleri } SLNum = 111; { Seri / Lot Numaraları } InvP = 112; { Malzeme - ambar parametreleri } CharC = 113; { Malzeme Karakteristik kodları } CharV = 114; { Malzeme Karakteristik değerleri } ItmClsAs = 115; { Malzeme - sınıf ilişkisi } ItmSups = 117; { Malzeme tedarikçiler } ItmBOMAsgn = 118; { Malzeme - Üretim reçetesi ilişkisi } ItmSubs = 119; { Alternatif malzemeler } ItmChAsgn = 123; { Malzeme Karakteristik Atama } SelChVal = 125; { Malzeme karakteristikleri seçim listesi } DistTmp = 127; { Malzeme Sınıfı Dağıtım Şablonu } DistLn = 128; { Dağıtım Şablonu satırı } UnitSP = 130; { Birim Setleri Tanımları } UnitSLP = 131; { Birim Setleri Satırları } ItmUnAsgn = 132; { Malzeme Birim Set Satırı Atamaları } UnitSCP = 133; { Birim Seti Çevrim Bilgileri } SrvUnAsgn = 134; { Hizmet Birim Set Satırı Atamaları } QCSet = 135; { Kalite Kontrol Karakteristik setleri } QCLine = 136; { Kalite Kontrol Karakteristik seti satırları } QCLVal = 137; { Kalite Kontrol Karakteristik seti satır değerleri } QAsgn = 138; { Kalite Kontrol Karakteristik set atamaları } SlQcAsgn = 139; { Seri lot kalite kontrol değeri girişi portu } PrdClsCostP = 140; { Dönem kapama maliyet kayıtları } TrgPar = 141; { Trigger&sp yazımında gerekli olan alanlar } OpP = 143; { Operasyon kartı } OpReqP = 145; { Operasyon İhtiyaçları } LbrReqP = 146; { Çalışan İhtiyaçları } ToolReqP = 147; { Araç İhtiyaçları } OpAttAsgnP = 161; { Operasyona iş istasyonu özellik bağlantısı } FactP = 189; { Malzeme - fabrika parametreleri } PrevOpAsg = 192; { Önceki operasyon atama } RtP = 193; { Üretim Rotaları } RtLnP = 197; { Üretim Rota Satırı } ItmWsTotP = 176; { Malzeme, iş istasyonu toplamları } ItmWsDefP = 177; { Malzeme, iş istasyonu tanımları } WSP = 182; { İş istasyonları } WSGrpP = 184; { İş istasyon grupları } WSGrpAssP = 185; { İş istasyonu ve grubu bağlantısı } WSCharC = 198; { İş istasyonu özellik tanımları } WSCharV = 199; { İş istasyonu özellik değerleri } WSAttAsgP = 194; { İş istasyonu özellik atama } WSAttValAsgP = 195; { İş istasyonu özellik değeri atama } PrdPrm = 108; { Firma üretim emri parametreleri } BOMPrm = 109; { Reçete Parametreleri } PrmVal = 155; { Parametre değerleri } AvgCurrP = 167; { Ortalama Döviz Kurları } StdUnitCostP = 183; { Standart "Malzeme/İş istasyonu/Çalışan" Maliyetleri } StdCostPerP = 186; { Standart Maliyet Periyodları } StdBOMCostP = 187; { Standart Reçete Maliyetleri } BOMMstP = 188; { Üretim Reçeteleri } BOMRev = 190; { Üretim Reçeteleri Revizyon } BOMLn = 191; { Üretim Reçeteleri Satırları } CoBOMAsg = 175; { Yan ürün BOM bağlantısı } LnOpAsgn = 144; { BOM satırı operasyon ilişkisi } StdCostP = 150; { Standart Maliyetler } EngLineP = 156; { Mühendislik değişikliği satırı } PrOrdP = 157; { Üretim Emri } PoLn = 154; { Üretim emri satırı } DspLineP = 159; { İş emri satırı } PrevDLAsgn = 160; { İş emri sıralaması } PegP = 158; { İşlem bağlantıları } OccP = 165; { Kaynak işgal kaydı } ProcP = 149; { Malzeme temin kaydı } FcAccP = 196; { ÜG Fişi WS-Acc referans portu } DefnFldsCVP = 168; { Tanimli Alanlar Deger Portu (Kartlar için)} DefnFldsTVP = 169; { Tanimli Alanlar Deger Portu (Fişler için)} StpC = 171; { İş emri durma nedeni } StpA = 172; { Durma nedeni - İş istasyonu ataması } StpT = 173; { İş emri durma işlemi } DistVehicle = 200; { Dağıtım Araçları} DistRtP = 201; { Dağıtım Rotaları } DistRtLnP = 202; { Dağıtım Rota Satırları } DistOrdP = 203; { Dağıtım Emirleri } DistOrdLnP = 204; { Dağıtım Emirleri Satırları } CampCrdP = 205; { Kampanya Kartları } CampCrdLnP = 206; { Kampanya satırları } OverHeadsP = 207; { Genel Gider Kartları } OvrHdAccRefP = 208; { Genel Gider Muhasebe Hesapları } OvrHdCenterP = 209; { Maliyet Yerleri } OvrHdCenterLnP = 210; { Maliyet Yerleri satırları } OvHCDistRateP = 211; { Maliyet Yerleri Hizmet Dağıtımı } WSOvHCAsgnP = 212; { İş istasyonları Maliyet Yerleri Atamaları } opReqActivityP = 213; { Operasyon ihtiyaç Aktiviteleri } InvInfo = 214; { Fatura İstihbarat portu } OvrHdTrans = 215; { Genel Gider Hareketleri } reflectP = 216; { Yansıtma şablonu } reflectLineP = 217; { Şablon satırları } ActOvrHdDist = 218; { Fiili Genel Gider Yükleme } ActivityAmnt = 221; { Gerçek Activite Miktarları } RefAsgn = 222; { Reflect Assign Table } POAccP = 223; { üretim emri fark muhasebe kodları } StLInfCoef = 224; { Stok Satırları Enflasyon Katsayıları} AccLInfCoef = 225; { Muhasebe Satırları Enflasyon Katsayıları} DemandFicheP = 226; { Talep Fişi } DemandLineP = 227; { Talep Fişi Satırları } ProjectP = 229; { Projeler Portu } DemandPegP = 230; { Talep Fişi Karşılama Bağlantı Kaydı } AccDistTempP = 231; { Muhasebe Hesap Kartı Dağıtım Şablonu } AccDistTempLnP = 232; { Muhasebe Hesap Kartı Dağıtım Şablonu Satırları} AccDistDetLnP = 233; { Muhasebe Hareketleri Detay Satırları } QProdF = 234; { Hızlı Üretim Fişi } CompanseAccC = 235; { Muhasebe Kartları Karşı Hesaplar } PackFcP = 236; { Paketleme Fişleri } PackFcLnP = 237; { Paketleme Hareketleri } PackAsgnP = 238; { Paket Atama } RePayP = 239; { Kredi kartı geri ödeme planı } CashDistDetLnP = 240; { Kasa Muhasebe Hareketleri Detay Satırları } DiscPayLnP = 241; { İndirimli Ödeme Satırları } DiscPayTrP = 242; { İndirimli Ödeme Hareketleri } GLAssgnP = 243; { Muhasebe Bağlantıları } OrdPeggingP = 244; { Sipariş Bağlantı Portu } RemHistP = 245; { İftar Tarihçesi } RePayPlanP = 246; { Geri Ödeme Planı (Yeni) } RePayLineP = 247; { Geri Ödeme Plan Satırları } DataExchHistP = 248; { Logo Data Exchange History } LDXRecDelReqP = 329; { Logo Data Exchange } EximBusTypP = 250; { Export - import Type } MarkP = 251; { Marka Kartları Portu } FinHeaderP = 255; { Bilanco tabloları başlık portu } DIIBP = 95; { DIIB portu } DIIBLineP = 96; { DIIB satırları portu } DIIBBOMLineP = 97; { DIIB reçete bilgileri portu } EximInfoP = 256; { İthalat // ihracat dosyası GD,Exim } ExImWhFicheP = 257; { İthalat / Malzeme Dolasim Fisi/Millilestirme Fisi GA,20040928 } ExImWhTransP = 258; { İthalat / Malzeme Dolasim Fisi/Millilestirme Lines GA,20040928 } ImprtSrvDistRlP= 259; { İthalatta Kullanılacak Hizmet Kartları İlişkileri } EximLinesP = 260; { İthalat // ihracat dosyası satırları, Her stLine için bir satır kb_ 15.10.2004 } ExImDistFicheP = 261; //mbei { İthalat / Dağıtım Fişleri } EximDistLineP = 262; //mbei { İthalat / Dağıtım Fiş Satrıları } ExImDistPegP = 263; //mbei { İthalat / Dağıtım Fiş Satırları Bağlantı Kayıtları } EximHistP = 264; //md { İthalat/İhracat Tarihçesi } GermanyDefP = 265; // { Almanya Mevzuatı Genel Amaçlı Tanımlar sv_zus} StFcExtraInfP = 266; // { Almanya Mevzuatı İrsaliye Ek Bilgileri sv_zus} InstC = 267; (* Taksit Kartı hb 24.03.2005 *) GuarantorP = 268; { Fatura ve siparis fisi Kefil Bilgileri 06.04.2005 } WFlowCrdP = 269; //İş akış kartı - header WFlowLnP = 270; //İş akış kartı - line WFRoleP = 271; //İş akışı rollleri WFRoleLnP = 272; //İş akışı rol satırları AGaugeP = 273; { Gösterge parametreleri portu } AppParamP = 274; { Erişim ağacı parametreleri portu } WFTaskP = 275; //Task OD 20050821 WFTaskPerP = 276; //Task Period OD 20050821 AccFcAsgnP = 277; { SMM mahsup fişi ve Tecil Terkin Mahsup Fişi- fatura bağlantıları portu } ShftP = 120; { Vardiya tanımları } ShftTP = 121; { Vardiya saatleri } ShftAsP = 122; { Vardiya atamaları } ExcDefP = 104; { İstisnai durum atamaları } WorkDP = 178; { Çalışılmayan günler } ProductLineP = 162; { Ürün hattı } WhListP = 170; { Tic.Sistem Par. Ambarlar } AddTaxCrdP = 219; { Özel Tüketim Vergisi Kartı } AddTaxLnP = 220; { Özel Tüketim Vergisi Satırları } WSPartP = 181; { İş istasyonu parçaları } MCrmRelC = 174; {MBS Crm kart bağlantıları } MCrmRelTr = 180; {MBS Crm hareket bağlantıları } GLConnFiltP = 179; // muhasebe bağlantı kodları filtreleri AnBudgetPrdP = 278; { Analitik Bütçe Dönemleri } AnBudgetP = 279; { Analitik Bütçe } AnBudgetLnP = 280; { Analitik Bütçe Satırları } AnBudgetPrdLnP = 281; { Analitik Bütçe Periyod Satırları } AnBdgtAllocFcP = 282; //mbbdgt { Analitik Bütçe Tahsis Fişleri} AnBdgtAllocLnP = 283; //mbbdgt { Analitik Bütçe Tahsis Fişi Satırları } AnBdgtAllocPrdLnP = 284; //mbbdgt { Analitik Bütçe Tahsis Fişi Periyod Satırları } AccDemFcP = 285; //kb_ 30.11.2005 { Muhasebe Talep Fişleri } AccDemTrP = 286; //kb_ 30.11.2005 { Muhasebe Talep Fiş Satırları } AccDemDetTrP = 287; //kb_ 30.11.2005 { Muhasebe Talep Fiş detay satırları } AnBdgtRevFcP = 288; //mbbdgt { Analitik Bütçe Revizyon Fişleri} AnBdgtRevLnP = 289; //mbbdgt { Analitik Bütçe Revizyon Fişi Satırları } AnBdgtRevPrdLnP = 290; //mbbdgt { Analitik Bütçe Revizyon Fişi Periyod Satırları } TmpAcAsgnP = 291; { Geçici Kabul Bağlantıları } TaxDeclHdrP = 293; { E-Beyanname Kayıtları} TaxDeclLineP = 294; { E-Beyanname Satırları } CostDistFicheP = 295; { Maliyet Dağıtım Fişleri } CostDistLineP = 296; { Maliyet Dağıtım Fiş Satrıları } CostDistPegP = 297; { Maliyet Dağıtım Fiş Satırları Bağlantı Kayıtları } ClCollatrlRiskP = 298; { Cari Hesap Teminat Mektubu Risk Bilgileri de } ColltrlCardP = 299; // Teminat kartları ColltrlRollP = 300; { Teminat bordroları } ColltrlTranP = 301; { Teminat bordro hareketleri } PurchOfferP = 302; { Satınalma teklif yönetimi Fişleri } PurchOfferLnP = 303; { Satınalma teklif yönetimi Fiş satırları } GenericModP = 304; { Generic Module Port } CharSetP = 305; { Malzeme Özellik Setleri } CharSetAsgnP = 306; { Malzeme Özellik Setleri - Özellik Bağlantıları } VariantP = 307; { Malzeme Varyantları } VariantCharAsgnP = 308; { Malzeme Varyant - Özellik Bağlantıları } VariantTot = 309 ;{ Varyant Ambar toplamlari portu } VariantITots = 310; { Varyant ambar toplamlari } GenVariantITots = 311; { Genel Varyant ambar toplamlari } BOMVrntFormulaP = 312; { Üretim Reçete Fomül/Koşul Satırları } //AG recete VariantGenericP = 313; { Varyant İstisna ve Fiyat Tanımları } AutoCardTemplateP = 314; { Otomatik malzeme/varyant kart oluşturma şablon portu} StTrIOPeggingP = 315; { Malzeme giriş/çıkış hareketi ilişkisi portu} ItemCatP = 316; { Ürün Katalog Tanımları } { MG CATALOG } ItemCatLnP = 317; { Ürün Katalog Satırları } { MG CATALOG } DspLnOprCmpPegP = 318; //mbot { İş emri operasyon tamamlama bağlantı satır } QProdLineP = 319; TskSheLn = 320; { Zaman Ayarlı İşelemler Dizisi - asims 1/31/2007} TSDistListPrt = 321; { Zaman Ayarlı İşelemler Dizisi Dağıtım Listesi Alt Seçim Ekranı - asims 3/20/2007} StLnExchP = 322; InvExchP = 323; StFExchP = 324; OrdFExchP = 325; OrdLnExchP = 326; OffFExchP = 327; OffLnExchP = 328; (* PerCrdP = 267; { personel tanımları portu }*) BnCreditCardP = 330; { Banka Kredileri Kartları } // de Banka Kredileri BnCrePayTrP = 331; { Banka Kredi Taksitleri} UnitBCodeP = 332; { Birim-barkod bağlantı tablosu } MarketInfoP = 333; { Malzeme market bilgileri tablosu } FaExpenseP = 334; { Malzeme market bilgileri tablosu } FaProdNumP = 335; { Malzeme market bilgileri tablosu } ApproveP = 336; { İşyeri bazında onaylama bilgileri} SuppEvalCrP = 337; SuppEvalCrLnP = 338; SuppEvalCrLnScrP = 339; SuppEvalCrSetP = 340; SuppEvalCrSetLnP = 341; SuppEvalCrSetSubP = 342; SuppEvalFicheP = 343; { RecNr : 1060, PortNr : 1043 } SuppEvalTransP = 344; { RecNr : 1061, PortNr : 1044 } SuppEvalTrSetP = 345; { RecNr : 1062, PortNr : 1045 } SuppEvalTrSetSubP = 346; { RecNr : 1063, PortNr : 1046 } JournalP = 347; {İşyeri bazında yevmiye madde numaralama } CollCommPayTrP = 348; {Teminat komisyonu ödemeleri } FATransP = 349; { Sabit kıymet işlemleri Portu RecNr : 1066, portNr : 1049} Sabit kıymet zimmetleme GuaranteeLineP = 350; { Garanti Kayıtları Portu RecNr : 1067, portNr : 1050} MaintanenceLineP = 351; { Bakım Kayıtları Portu RecNr : 1068, portNr : 1051} PerfTestP = 352; { Performans Testi portu } PreAccDistDetLnP = 353; { Muhasebe Kodları üzerinden dağıtım şablonu detayları portu } PriceListDivP = 354; { Fiyat Kartları İşyeri Bilgisi Portu } ItmLvlTmpP = 355; //Satınalma Siparişi Şablon Kartı ItmLvlTmpLnP = 356; //Satınalma Siparişi Şablon Satırı BarcodeTmpP = 357; //Barkod Şablon Kartı RetTaxPeggP = 359; FaRegNewValP = 360; UtilInvMtchP = 361; //Online Hizmet Eşleştirme Tablosu UtilInvMtchLnP = 362; //Online Hizmet Eşleştirme Tablosu Satırı MblInfoUserP = 363; //Mobil Bilgi Aboneleri KorhanT MblInfoGroupP = 364; //Mobil Bilgi Grupları KorhanT MblInfUsrGrpLnP = 365; //Mobil Bilgi Eşleştirme KorhanT MsgTemplateP = 366; //Mesaj Şablonu VehicleWHouseP = 367; FicheStatusP = 368; VehicleClShipP = 369; TaxDeclLineAccP = 370; InvenValP = 371; InvenValLnP = 372; TradGrpPayPlanConP = 373; FaStopP = 374; EBookInfoP = 375; LocationsForP = 376; EBookDetailDocP = 377; CreditLettersP = 378; RelatedDocsP = 379; DivaMainP = 380; DivaTransP = 381; AccSubAccAs = 382; StTrCostP = 383; ApproveUserP = 384; DeductLimitsP = 385; { Fiyat Limitleri Browseri } LeasingRegP = 386; LeasingRegLnP = 387; LeasingPayP = 388; LeasingPayLnP = 389; StShpAmntP = 390; FicheObjectP = 391;

Paylaşmak için tıkla!

Kullanıcı Yorumları

Hakkımda Temel Bilgiler

1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..Sahip olduğum sertifikalar;


Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);

 • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
 • Kurulum ve kurgulama ,
 • Yerinde servis ve uzak bağlantı teknik destek,
 • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak,proje kapsamında SQL raporları),
 • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates),
 • Logo ürünlerine uyumlu,ek/yardımcı program geliştirme(C# (MVC) Web Form),
 • Veritabanı bakım işlemleri,
 • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.


Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..

2

 • Name

  Eray Doğan

 • Age

  27

 • Website

  www.eraydogan.com.tr

 • Hometown

  İstanbulÖz Geçmişim

 • İş Hayatı

 • 2010-2014

  Ata Bilgisayar

  Teknik destek uzmanı

  Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.

 • 2014-2017

  Ata Bilgisayar

  Logo Sistem Uzmanı

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.

 • 2017-2020

  Aksu Yazılım

  Logo Sistem Uzmanı/Bölüm Sorumlusu

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates)
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.
  • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.

 • 2020-Şubat ( Devam Ediyor )

  DGN Yazılım www.dgn-yazilim.com

  Kurucu

   Logo ürünleri;
  • Destek
  • Eğitim
  • Satış
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları)
  • Logo entegreli ya da bağımsız yazılım geliştirmeleri

 • EĞİTİM

 • 2006-2010

  Gürpınar İMKB E.M.L

  Ağ İşletmenliği

 • 2018-2020

  Beykent Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı(İÖ)

 • Lisanslar ve Sertifikalar

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Tiger 3-Logo Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Uyarlama Uzmanı (Windows)

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Tiger 3 Enterprise Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo E-Fatura Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Bordro Plus Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Go 3 Sistem Uzmanı

 • Gönüllü Deneyimler

 • 2016(Devam Ediyor)

  Blogger

  www.eraydogan.com.tr

  Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.

Yetenekler

Logo Sistem Uzmanı

100%

Logo Database(Raporlama/Trigger/Function/Updates)

100%

Microsoft SQL Server

90%

HTML,CSS Jquery

25%

Proje Yönetimi

90%

T-SQL

85%

Logo Object Designer(LOD)

95%

Asp MVC

30%

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

LOD(Logo Object Designer) İle İsteğe Özel Uyarlanan Formlar

Daha fazla yapılmış işleri görmek için lütfen irtibata geçin.

TALLP : İlksatırdagirilensatıselemanı2.Satırda ki caride yoksa satır girisini engelle

TALEP : Kredi kartı fişlerinde geri ödeme planı uygulanmamış ise fişi kayıt ettirmesin.

TALEP : Miktar girişi yapıp tab ile kolon değişikliği yaptımda malzeme içinde ki paket miktarını göstersin.

TALEP : Sipariş fiş numarası değişirse bilgi maili gönderilmesi

TALEP : Sipariş fişlerinde satırda yeni bir kolona veri girişi yapıp , raporlarda kullanmak istiyorum

TALEP : Cari hesaba gireceğim bilgileri sipariş fişinde cari seçildiğinde kullanıcıya bilgi şeklinde listelesin.Aynı zamanda yanında ki alanda yazılan bilgi gözüksün .İlk Proje :) ;

TALEP : Sipariş kolonlarında malzemenin fiili stok bilgisini görmek istiyorum.

TALEP : Malzeme browserında ihtayaca özel bilgiler isteniyor.(2.Birim,özelkod vb.)

TALEP : Türü karma koli olan malzemenin çıkışı olduğunda , karma koli satırlarında tanımlı olan malzemeler ( tanımlanan miktar kadar ) stoğumdan düşsün .Not:Fişler birbirlerine fişno-özelkod ile bağlılar (burası müşteriye göre değişebilir) Fiş Çıkartıldığında ilgili sarf fişininde çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

TALEP : Carinin tahsil etmediğim çeklerinin TL Tutar bazında , cari hesap browserında görmek istiyorum.

TALEP : Yıl ortasında ya da yıl sonlarında ambarlarımızı saymak istiyoruz , bu işlem için stokların sıfırlanması gerekiyor ( ambar sayımı işimi çok uzatıyor ) .Not:( Seri lot ve stok yeri takibi olan ürünler hariç )

Blogs Slider

<h1>&nbsp;</h1> <p>Logo uygulamalarının ağ üzerinden kullanıldığı durumlarda, HELP görüntülenmek istenirse &ldquo;<strong>Navigation to the webpage was canceled</strong>&rdquo; hatası alınabilir. (Resim 1)</p> <p>Bu hata Microsoft&rsquo; un yayınladığı bir güvenlik paketinden kaynaklanmaktadır

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#a94442">İmza doğrulamasında hata alındı. counter signature : _ac9679bf-bbdb-4ce9

<p>7194 Sayılı Kanun Kapsamında, İşletmelerin sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı gider olarak dikkate alınmamalıdır.</p> <p>Binek otomobilleri edinirken ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı her sene be

<h1><strong>İthalat İşlemlerinde Masrafların Dağıtımı</strong></h1> <p>Kaynak : https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50668804<br /> İthalat, yurt dışındaki bir firmadan, menşei yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kad

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/display/T3KD/Exceltrans">Exceltrans</a></h1> <p><strong>ExcelTrans Nedir?</strong><br /> <br /> ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO&#39;daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu ara

Logo Excel Trans

Eray Doğan

İletişim


Talep ve görüşleriniz için formu doldurabilir ya da www.dgn-yazilim.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK

www.dgn-yazilim.com

Telefon: 0850 4415 346


Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.