Logo_Connect FDA Hata ve Çözümleri

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.


Logo_Connect FDA Hata ve Çözümleri

 • Kulanıcı Adı
 • 07.02.2019
 • 0

LogoConnect Hatalar ve Çözüm Yolları 1‐ Kullanılan sürüm ile veritabanı sürümü farklıdır! Ticari sisteme giremezsiniz. Veritabanını güncelleyiniz. Bağlanmaya çalıştığınız ERP uygulamasına ait firma tablolarının güncel olmadığını gösterir. Çözüm: Öncelikle ERP uygulamasında ilgili firmaya girebiliyor olmak gerekir. Eğer firmaya girmede sorun yoksa; LBSConnLib.dll'in sürümü ERP ile uyuşmuyordur. Birden çok ERP varsa yanlış ERP içindeki DLL register ediliyor olabilir. Bağlanılan ERP ile register edilen LBSConnLib.dll'in sürümleri farklı olabilir. Çalışılmak istenen ERP uygulamasının içinde bulunan LBSConnLib.dll register edilmelidir. 2 ‐ Sertifika kurma ile ilgili sorunlar, e‐iş kodu ataması başarısız myLogo hesabında eksik ya da etkinleştirilmemiş hizmetler (Portal Tüm Hizmetler) olabilir. Çözüm: myLogo'dan eksik veya etkinleştirilmemiş hizmetler açıldıktan sonra tekrar sertifika kurulur. Eğer sorun devam ederse el ile sertifika üretilip gönderilebilir. 3 ‐ Cannot create file c:\xx\xx\xx LogoConnect'in bulunduğu klasöre yazma yetkisi yok. Çözüm: İlgili klasöre yazma yetkisi verilmesi gerekir. 3 ‐ GoPlus/TigerPlus bağlantısı gerçekleştirilemedi, Cannot load setup parameters Çözüm: Klasik kurulum süreçlerinin doğru yapıldığı kontrol edilmeli. LCSetup.exe içinde girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli, LBSConnLib.dll ve LDXComApi.dll dosyaları register edilmeli. 4 ‐ XML Import Hatası, Kaydın ilk kopyası bulunamadı Kart daha önce LogoConnect üzerinden diğer firmaya gönderilmeye çalışılmış fakat kaydedilmemiştir. Kayıt ikinci gönderimde güncelleme olarak gönderilmekte ve gönderim yapılan firmada ilk kayıt bulunmadığı için uyarı verilmektedir. Çözüm: LG_FFF_DD_DATAEXCHHISTORY tablosundan ilgili kayıt silinmeli GELEN/GİDEN klasöründen ilgili XML dosyası silinmelidir. Gönderim yapılan firmadaki işlemlerden ve gönderilen firmadaki işlemlerden kayıt silinmelidir. 5 ‐ "LBS_ERROR=10001" hatası LBS_ERROR=10001 hatası SL_TRANS'dan gelmektedir. Seri lot satırlarının sıfırın altına inmesi durumunda alınmaktadır. Çözüm: Satış faturalarından önce alış faturaları aktarılmalı yada LogoConnect doküman parametreleri altında bulunan fatura parametrelerinde Seri/Lot kayıtlarını seri numarası ile ara seçilmelidir. 6 ‐ Hareket gönderiminde "Source node not specified" hatası Çözüm: LDXCComApi.dll ve LBSConnLib.dll dosyaları register edilmelidir. Çalışma alanı tanımları doğru yapılmalı, LogoConnect ile ERP uygulamasının sürümleri uyumlu olmalıdır. 7 ‐ "Sunucu ile bağlantı kurulamadı" hatası Çözüm: İnternet bağlantısı kontrol edilmelidir. Çalışma alanı parametrelerinde girilmiş bağlantı adresi kontrol edilmelidir. Çalışma alanı parametrelerinde girilmiş hesap kodu ve kullanıcı ile myLogo'ya girilebiliyor olmalıdır. 8 ‐ Incorrect registry settings. Please run Terminal Configuration Utility first. Çözüm: LCSetup.exe'deki program yolu kontrol edilmeli. Program klasöründeki LbsConnLib.dll ve Connect klasöründeki LDXCComApi.dll dosyaları register edilmelidir. Ticari sistem ve LogoConnect için ayrı veritabanları oluşturulmuş olmalı. 9 ‐ "Konfigürasyon bilgilerini güncelleyiniz." Çözüm: Çalışma alanı üzerinde güncelleme sihirbazından "Konfigürasyon bilgilerini güncelle" ve "İşlem statüsünü güncelle" seçilerek güncelleme yapılmalıdır. 10 ‐ Cannot create file Çözüm: Yaratılmak istenen dosyanın "Güvenlik" (Security) sekmesinde yazma yetkisi verilmelidir. 11 ‐ Çok zararlı bir hata (Fatal error) Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistemdeki LBSConnLib.dll dosyaları register edilmelidir. Sistem İşletmeni'nde (LogoConnectSys) çalışma alanları tanımlamaları kontrol edilmelidir. XML klasörü içindeki dosyalar silinmelidir. Gelen giden klasörlerine yazma yetkisi verilmelidir. 12 ‐ Paket oluşturulamadı (Dosya sıkıştırma hatası) Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistem içerisindeki LBSConLib.dll dosyaları register edilmelidir. Çalışma parametreleri ‐> Genel Parametreler altındaki "Max. paket boyutu" artırılmalıdır. LogoConnect/XML klasörüne yazma yetkisi verilmelidir. 13 ‐ "Geçersiz sınıf dizesi" Çözüm: Program klasöründeki LBSConnLib.dll ve LogoConnect klasöründeki LDXCComApi.dll dosyaları register edilmelidir. 14 ‐ "Catastrophic Failure" Program klasöründeki LBSConnLib.dll ve LogoConnect klasöründeki LDXCComApi.dll dosyaları register edilmemiş olabilir. XML dosyası yaratılırken yetki ile ilgili bir sorun yaşanıyor olabilir. Oluşan XML dosyası üzerinde encoding bilgisi olmayabilir. XML dosyası içeriği ile ilgili sorun olabilir. Çözüm: LogoConnect için ayrı veritabanı oluşturulmuş olmalıdır. LogoConnect/XML klasörüne yazma yetkisi verilmelidir. XML'in içeriği kontrol edilmelidir. 15 ‐ "Uygulamanın ürün seri numarası ile myLogo hesabınızın ürün seri numarası farklıdır." Çözüm: Gelen uyarı ekranındaki seri numarası myLogo'daki seri numarası alanına eklenmelidir. 16 ‐ Veriler paketlenemedi Çözüm: Çalışma alanları güncellenip LDXCComApi.dll ve LBSConnLib.dll dosyaları register edilmeli. Çalışma alanı tanımları ve FDA için açılan cari hesap kartları kontrol edilmeli. Parametreleri kontrol edilmeli. 17 ‐ Hatalı Kullanıcı Çözüm: Sistem İşletmeni (LogoConnectSys) ‐> Yönetim ‐> Kullanıcılar ‐> Kullanıcı Ek Bilgileri'nden ticari sistem kullanıcıları girilmelidir. 18 ‐ "Firma e‐iş kodu ataması başarısız" myLogo hesabı aktif olmayabilir. myLogo'ya bağlanırken sertifika hatası alınıyor olabilir. Çözüm: myLogo hesabı kontrol edilmelidir. 19 ‐ "Paket açılırken hata oluştu (On FileOutput)" LogoConnect'de Gönder/Al yapılırken oluşan dosyaların bir bölümü LogoConnect altındaki PRG\XML kataloğuna değil de Windows'un TEMP klasörüne yazılmasından ve TEMP klasörü altına oluşan bu dosyaların; kullanıcının erişim yetkisi olmaması ya da kullanılıyor olmasından dolayı sorun yaşanmaktadır. Çözüm: LogoConnect'de Gönder/Al yapılırken oluşan dosyaların bir bölümü LogoConnect altındaki PRG\XML kataloğuna değil de Windows'un TEMP klasörüne yazılmasından ve TEMP klasörü altına oluşan bu dosyaların; kullanıcının erişim yetkisi olmaması ya da kullanılıyor olmasından dolayı sorun yaşanmaktadır. 20 ‐ "myLogo hizmeti kullanıcı sayısı sınırı aşılmış" FDA kullanıldığında, kurulum asistanında "myLogo'ya her zaman bağlan" seçeneği işaretlendiyse bu mesaj alınmaktadır. Çözüm: FDA kullanıldığında bu parametre işaretlenmemelidir. 21 - (23), XML Parse Error XML dosyası içinde doğru başlıkların olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Çözüm: L_CAPIFIRM tablosundaki FIRMLANG alanını kontrol ediniz. Bu alanın "NULL" olmaması gerekiyor. "NULL" ise "1" olarak güncelleyerek gönderim işlemini yeniden yapınız. 22 - LG_XXX_APROVAL: Güncelleştirme veya yenileme için temel tablo bilgileri yetersiz Çözüm: Posta kutusu üzerinde Özelleştir (F9) seçeneğinde herhangi bir tanım yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli, daha sonra LogoConnect çalışma alanında güncelleme yapılmalıdır. 23 - Bilinmeyen Hata Çözüm: Aktarım yapılacak firmalara ait e iş kodları kontrol edilmeli, LogoConnect için ayrı bir veritabanı ve her firma için ayrı çalışma alanı oluşturulmalı. FDA setinden giden ve gelen klasörleri bütün terminallerde klasör yolunu görecek şekilde tanımlanmalıdır. 24 - "Cannot create XML file" Çözüm: Kullanıcı yetkilerinin kısıtlanmasından kaynaklanmaktadır. Kullanıcıya sunucu üzerinde program klasörüne yazma yetkisi verilmelidir. XML dosyası ilgili XML kataloğuna kayıt yapamıyor olabilir, kontrol edilmelidir. 25 - "Ticari sistem kullanıcı adı veya şifresi geçersiz" Çözüm: Sistem İşletmeni'nde (LogoConnectSys) kullanıcı tanımı üzerindeki kullanıcı ek bilgileri alanından ticari sistem kullanıcı adı seçilmeli ve şifre girilmelidir. 26 - "Firma bulunamadı" Çözüm: FDA ve B2B işlemlerinde gönderim yapılacak firmalar cari hesap kartı olarak sisteme kaydedilmeli ve gönderim yapılacak çalışma alanının e iş kodu girilmelidir. 27 - Aktarım Yapılacak Dönem Bilgisi Hatalı Çözüm: Sistem İşletmeni'nde (LogoConnectSys) her firma için ayrı çalışma alanı oluşturulmalı ve çalışma alanında tanımlanan firma dönem bilgileri kontrol edilmelidir. 28 - Aktarım sırasında Logo kullanıcı adı ve şifre hatalı Çözüm: Ticari Sistem > Sistem İşletmeni'nde LogoConnect kullanıcı adı ve şifre bilgisi girilmeli. LogoConnect Sistem İşletmeni'nde (LogoConnectSys) kullanıcı ek bilgilerinde ticari sistem kullanıcı eşlemesi yapılmalıdır. 29 - Hatalı LogoConnect Kullanıcısı Çözüm: Sistem İşletmeni (LogoConnectSys) / Yönetim / Kullanıcılar / Kullanıcı Ek Bilgileri'nden ticari sistem kullanıcıları girilmelidir. 30 - Devir Başarısız Mesajı Çözüm: Devir yapılacak firma bilgileri myLogo'da kayıtlı görünüyor olabilir. Logo Destek hattıyla iletişime geçilip myLogo'dan devir yapılacak firma bilgileri sildirilmelidir. 31 - Çek/Senet'in seri numarası boş olamaz LogoConnect üzerinde çek/senet aktarımında seri numarası zorunludur. Ancak kayıtlarda seri numarası girilmediğinde bu hata alınmaktadır. Çözüm: LogoConnect > Çalışma Parametreleri > Doküman Parametreleri > Çek/Senet ve Devir Çek/Senet alanlarında "Çek Senet Arama Yöntemi" "Portföy Numarası" olarak seçilmelidir. 32 - Cannot insert duplicate key row in object LG_XXX_XX_BNFICHE with unique index Aynı fiş numaralı kaydın bulunmasından, yani kayıt numaralama şablonlarından kaynaklanmaktadır. Çözüm: İçeri aktarım yapılan firmada ilgili fişlere ait kayıt numaralama şablonu "Gruplanmış Artırımlı" seçilmeli ve bütün fişler tekrar numaralanıp işlemler tekrar yapılmalı. 33 - Cannot insert duplicate key row in object LG_001_01_KSLINES with unique index Aynı fiş numaralı kaydın bulunmasından, yani kayıt numaralama şablonlarından kaynaklanmaktadır. Çözüm: İçeri aktarım yapılan firmada ilgili fişlere ait kayıt numaralama şablonu "Gruplanmış Artırımlı" seçilmeli ve bütün fişler tekrar numaralanıp işlemler tekrar yapılmalı. 34 - Seri/Lot giriş malzeme hareketi bulunamadı, Seri/Lot giriş kaydı bulunamadı LogoConnect'te faturalar kaydedilirken oluşan bu hata seri/lot giriş hareketlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Çözüm: Alış faturalarının satış faturalarından önce içeri alınması gerekmektedir. Otomatik paketleme yapılmalı ve otomatik paketler düzgün sıraya sokulmalıdır. 35 - Paket oluşturulamadı (Dosya sıkıştırma hatası) "CONNECT/PRG/XML" klasörüne yazma yetkisi verilmemesi, yetkilerin kısıtlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çalışma Parametreleri > Genel Parametreler altında "Max. paket boyutu" yeterli olmayabilir. İşlem yapılan terminalde sertifika sorunu olabilir Çözüm: Kurulum asistanı tekrar çalıştırılıp güncelleştirmeler yapılmalıdır. "CONNECT/PRG/XML" klasörüne yazma yetkisi olup olmadığı kontrol edilmelidir. LDXCComApi.dll dosyası register edilmemiş olabilir. Tekrar register edilmelidir. Çalışma Parametreleri > Genel Parametreler altında "Max. paket boyutu" artırılmalıdır. İşlem yapılan terminalde LDX sertifikaları tekrar kurulmalıdır. 36 - A component named CSROLLFROM1 already exists Askıda kalan çek/senetler olabilir. Kontrol edilmelidir. CSTRANS ve CSROLL tablolarından çekle ilgili hareketlerde sorun olabilir. Çözüm: Çek hareketi olup bordrosu olmayabilir, kontrol edilmelidir. Aynı portföy numaralı kayıtlar olabilir, ekte kontrol sorguları çalıştırılmalıdır. 37 - Error On Çözüm: XML dosyasının yaratılamamasından kaynaklanmaktadır. 38 - Destination stream not specified Başka hatalardan sonra alınan bir mesajdır. Dosyanın gideceği yerin belirlenmediğini söylemektedir. Çözüm: Kullanıcının yetkileri verildiğinde sorun düzelecektir. 39 - I/O ERROR 32 Çözüm: I/O ERROR 32 paylaşım hatasıdır. Okunmaya çalışılan dosyayı başka bir proses (başka kullanıcı, başka program vs.) exclusive (bir tek ben erişirim) modda açmıştır.

Paylaşmak için tıkla!

Kullanıcı Yorumları

Hakkımda Temel Bilgiler

1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..Sahip olduğum sertifikalar;


Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);

 • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
 • Kurulum ve kurgulama ,
 • Yerinde servis ve uzak bağlantı teknik destek,
 • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak,proje kapsamında SQL raporları),
 • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates),
 • Logo ürünlerine uyumlu,ek/yardımcı program geliştirme(C# (MVC) Web Form),
 • Veritabanı bakım işlemleri,
 • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.


Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..

2

 • Name

  Eray Doğan

 • Age

  27

 • Website

  www.eraydogan.com.tr

 • Hometown

  İstanbulÖz Geçmişim

 • İş Hayatı

 • 2010-2014

  Ata Bilgisayar

  Teknik destek uzmanı

  Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.

 • 2014-2017

  Ata Bilgisayar

  Logo Sistem Uzmanı

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.

 • 2017-2020

  Aksu Yazılım

  Logo Sistem Uzmanı/Bölüm Sorumlusu

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates)
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.
  • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.

 • 2020-Şubat ( Devam Ediyor )

  DGN Yazılım www.dgn-yazilim.com

  Kurucu

   Logo ürünleri;
  • Destek
  • Eğitim
  • Satış
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları)
  • Logo entegreli ya da bağımsız yazılım geliştirmeleri

 • EĞİTİM

 • 2006-2010

  Gürpınar İMKB E.M.L

  Ağ İşletmenliği

 • 2018-2020

  Beykent Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı(İÖ)

 • Lisanslar ve Sertifikalar

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Tiger 3-Logo Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Uyarlama Uzmanı (Windows)

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Tiger 3 Enterprise Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo E-Fatura Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Bordro Plus Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Go 3 Sistem Uzmanı

 • Gönüllü Deneyimler

 • 2016(Devam Ediyor)

  Blogger

  www.eraydogan.com.tr

  Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.

Yetenekler

Logo Sistem Uzmanı

100%

Logo Database(Raporlama/Trigger/Function/Updates)

100%

Microsoft SQL Server

90%

HTML,CSS Jquery

25%

Proje Yönetimi

90%

T-SQL

85%

Logo Object Designer(LOD)

95%

Asp MVC

30%

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

LOD(Logo Object Designer) İle İsteğe Özel Uyarlanan Formlar

Daha fazla yapılmış işleri görmek için lütfen irtibata geçin.

TALLP : İlksatırdagirilensatıselemanı2.Satırda ki caride yoksa satır girisini engelle

TALEP : Kredi kartı fişlerinde geri ödeme planı uygulanmamış ise fişi kayıt ettirmesin.

TALEP : Miktar girişi yapıp tab ile kolon değişikliği yaptımda malzeme içinde ki paket miktarını göstersin.

TALEP : Sipariş fiş numarası değişirse bilgi maili gönderilmesi

TALEP : Sipariş fişlerinde satırda yeni bir kolona veri girişi yapıp , raporlarda kullanmak istiyorum

TALEP : Cari hesaba gireceğim bilgileri sipariş fişinde cari seçildiğinde kullanıcıya bilgi şeklinde listelesin.Aynı zamanda yanında ki alanda yazılan bilgi gözüksün .İlk Proje :) ;

TALEP : Sipariş kolonlarında malzemenin fiili stok bilgisini görmek istiyorum.

TALEP : Malzeme browserında ihtayaca özel bilgiler isteniyor.(2.Birim,özelkod vb.)

TALEP : Türü karma koli olan malzemenin çıkışı olduğunda , karma koli satırlarında tanımlı olan malzemeler ( tanımlanan miktar kadar ) stoğumdan düşsün .Not:Fişler birbirlerine fişno-özelkod ile bağlılar (burası müşteriye göre değişebilir) Fiş Çıkartıldığında ilgili sarf fişininde çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

TALEP : Carinin tahsil etmediğim çeklerinin TL Tutar bazında , cari hesap browserında görmek istiyorum.

TALEP : Yıl ortasında ya da yıl sonlarında ambarlarımızı saymak istiyoruz , bu işlem için stokların sıfırlanması gerekiyor ( ambar sayımı işimi çok uzatıyor ) .Not:( Seri lot ve stok yeri takibi olan ürünler hariç )

Blogs Slider

<h1>&nbsp;</h1> <p>Logo uygulamalarının ağ üzerinden kullanıldığı durumlarda, HELP görüntülenmek istenirse &ldquo;<strong>Navigation to the webpage was canceled</strong>&rdquo; hatası alınabilir. (Resim 1)</p> <p>Bu hata Microsoft&rsquo; un yayınladığı bir güvenlik paketinden kaynaklanmaktadır

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#a94442">İmza doğrulamasında hata alındı. counter signature : _ac9679bf-bbdb-4ce9

<p>7194 Sayılı Kanun Kapsamında, İşletmelerin sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı gider olarak dikkate alınmamalıdır.</p> <p>Binek otomobilleri edinirken ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı her sene be

<h1><strong>İthalat İşlemlerinde Masrafların Dağıtımı</strong></h1> <p>Kaynak : https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50668804<br /> İthalat, yurt dışındaki bir firmadan, menşei yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kad

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/display/T3KD/Exceltrans">Exceltrans</a></h1> <p><strong>ExcelTrans Nedir?</strong><br /> <br /> ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO&#39;daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu ara

Logo Excel Trans

Eray Doğan

İletişim


Talep ve görüşleriniz için formu doldurabilir ya da www.dgn-yazilim.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK

www.dgn-yazilim.com

Telefon: 0850 4415 346


Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.