LOGO_ Connect Örnek Kural Tanımı İşlemleri

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.


LOGO_ Connect Örnek Kural Tanımı İşlemleri

 • Kulanıcı Adı
 • 04.02.2020
 • 0

<p>Doküman içeriği aşağıdaki gibidir:&nbsp;</p> <ul> <li><a href="https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=41170492#KuralTan%C4%B1m%C4%B1veEkAlanOlu%C5%9Fturma-e-Fatura%C4%B0%C5%9Flemleri%C4%B0%C3%A7inBasitKuralTan%C4%B1mlar%C4%B1">LogoConnect için Basit Kural İşlemleri</a></li> <li><a href="https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=41170492#KuralTan%C4%B1m%C4%B1veEkAlanOlu%C5%9Fturma-e-Fatura%C4%B0%C5%9Flemler%C4%B0%C3%A7inScriptKuralTan%C4%B1mlar%C4%B1">LogoConnect için Script Kural İşlemleri</a></li> <li><a href="https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=41170492#KuralTan%C4%B1m%C4%B1veEkAlanOlu%C5%9Fturma-Entegrat%C3%B6rl%C3%BCkSayfas%C4%B1ndanEkAlanEkleme">Görsel Tasarım İşlemleri</a></li> </ul> <p><br /> <br /> <strong>KURAL TANIMLARI</strong></p> <p>Kural Tanımları, LogoConnect platformunun özelleştirilmesi amacıyla kullanılan geniş bir bölümdür. LogoConnect Kural Tanımı Bankacılık, B2B ve FDA Modüllerinin yanı sıra e-Dönüşüm Modülleri için de kullanılabilir. LogoConnect e-Dönüşüm Modülleri Kural Tanımları, Gelir İdaresi sistemine gönderilecek olan ve Gelir İdaresi sisteminden gelen belgeler için, manüel yapılan bir takım işlemlerin otomatikleştirilmesi veya bu belgelerin XML belgesi üzerinde veri değişikliği yapılabilmesi için kullanılır.</p> <p>Kural Tanımları, Basit ve Script kural olmak üzere ikiye ayrılır. Basit kural oluşturmak için belli tanımlamalar yapılırken, Script kural tanımları için Visual Basic Script yazım dili kullanılır. Visual Basic Script yazım dili Excel ve Word programlarının içerisindeki macro dili olarak da kullanılmakta olan, en<br /> standart script kodlama dilidir ve yapılmak istenen her türlü işlem ile ilgili örnek kodlar internette bulunabilir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav33a069db114f7fdf5c5fffa430cc926e.png?version=1&amp;modificationDate=1574840116230&amp;api=v2" /><br /> <br /> Kural tanımlarına LogoConnect ara yüzündeki Araçlar altındaki Kural Tanımları seçeneği ile ulaşılır. Alt kısımda bulunan açılır liste kutusu (combobox) içeriği ile script kural veya basit kural ayrımı yapılır.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>e-Fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları</strong></p> <p>Kural tanımı türünün basit kural seçilmesinden sonra F9 menüsünden (sağ tık) &quot;Ekle&quot; işlemi ile kural tanımı eklenebilir. Bu durumda açılacak olan ekran aşağıdaki gibidir:</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav57882fd687dc95c326cc761043f0db98.png?version=1&amp;modificationDate=1574840116377&amp;api=v2" /><br /> <br /> <br /> <strong>Basit Kural Seçenekleri</strong><br /> <br /> <strong>Kural</strong>&nbsp;<strong>No</strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Tanımlanan kuralın tanım numarasıdır.</p> <p><strong>Açıklaması</strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Kural tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.</p> <p><strong>Doküman :</strong>&nbsp;Kuralın hangi belge türü için uygulanacağı bu alanda belirlenir.</p> <p><br /> <br /> <strong>e-Dönüşüm Kural Tanımında Kullanılacak Doküman Tipleri&nbsp;</strong></p> <ul> <li>e-Fatura</li> <li>e-İrsaliye</li> <li>Uygulama Yanıtı</li> <li>e-Arşiv Fatura</li> <li>Sistem Yanıtı</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Seçilebilecek Olay Türleri</strong></p> <p>e-Dönüşüm belgeleri UBL-TR formatında gönderilmekte ve alınmaktadır. e-Dönüşüm belgeleri gönderilirken ERP Sisteminden LogoConnect&#39;te XML olarak aktarılır. LogoConnect &quot;Onaylanmadan/Mühürlenmeden Önce&quot; işlemi sırasında XML&#39;si UBL&#39;ye çevirir. Kural tanımları bölümünde yapılan veri değişikliği işlemi sırasında XML&#39;deki veriler değişir ve UBL&#39;ye taşınır.</p> <p>Örneğin; e-Fatura üzerinde veri değiştirmek amaçlı kural tanımı yapılırken &quot;Onaylanmadan/Mühürlenmeden Önce&quot; olayı seçilmelidir. e- Fatura alınırken UBL-TR formatında gelir ve &quot;Geldiğinde&quot; işlemi sırasında XML formatı oluşur. Gelen e-Fatura üzerinde veri değiştirmek amaçlı tanımlanacak olan kural tanımlarında &quot;Geldiğinde&quot; olayı seçilmelidir.</p> <p><strong>Kural Tanımlarında Statüler&nbsp;</strong></p> <p>Bir kuralın belli bir süre çalışmasını durdurmak için kullanılan alandır. Bu durumda kuralı silmeden çalışmasını engellemek için bu alanın içeriğinin &quot;Pasif&quot; durumuna çekilmesi gerekir. Kuralın tekrar çalışması için içeriği &quot;Aktif&quot; durumuna çekilmelidir.</p> <p>Yapılan kural tanımının çalışıp çalışmayacağı sadece kural tanımı içerisindeki &quot;Statüsü&quot; alanına bağlı değildir. LogoConnect &ndash; Seçenekler &ndash; Genel Parametreler altındaki &quot;Kural Kullan&quot; parametresi de&nbsp;işaretli olmalıdır. Bu parametre işaretli değilken tanımlanan hiçbir kural çalışmaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddavd7ec4c67e44d22ce7c40994155a9ed32.png?version=1&amp;modificationDate=1574840116843&amp;api=v2" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Basit Kural Koşul İşlemi</strong></p> <p><strong>Koşul</strong><strong>:</strong>&nbsp;Elle giriş yapılıp, koşul yazılabilen bir alandır. Kurala atanacak koşul bu alanda belirtilir. Koşul bölümünde hiçbir şey yazılmamış ise oluşturulan kural tanımı her koşulda çalışacak demektir.</p> <p><strong>Alanlar</strong><strong>:</strong>&nbsp;Seçilen doküman tipi ile ilişkili olarak koşul tanımlanabileceği gibi XML alanları bu bölümde bulunmaktadır. Doküman tipinin Logo ürünündeki XML formatı bellidir. LogoConnect ürünü bu formatı temel alarak, ihtiyacı olan diğer alanları bu format üzerine eklemektedir.</p> <p>&quot;Header_Record&quot; bölümünün altında Connect Database&#39;inde bulunan LG_XXX_APPROVAL tablosunun kolonları bulunmaktadır.</p> <p><strong>HEADER_RECORD Alanları</strong>: Bir veri gönderilmek üzere paketlendiğinde veya geldiğinde LG_XXX_ APPROVAL tablosuna kayıt atılır. XML kayıtları arasında bu tablo alanlarının tamamına denk gelen Tag&#39;ler yoktur. Bu alanların da kural tanımlarında kullanılabilmesi için ilgili dokümanın standart XML formatı bozulmadan aşağıda gösterildiği üzere en başta bulunan HEADER_RECORD başlığı altında toplanarak standart XML formatına eklenmektedir. HEADER_RECORD başlığı altındaki alanlar doküman tipinden bağımsız olarak tüm dokümanlarda aynıdır. Standart alanlarda olduğu gibi bu alanlar üzerinde de koşul tanımlanabilmektedir. Connect Veritabanında (Inboxta, outboxta, onay işlemlerinde görünen) her kayıt APPROVAL tablosunda tutulur. Her doküman için APPROVAL tablosunda bulunan aşağıdaki alanlara ulaşılabilir.<br /> <br /> <strong>Basit Kural İşlemler - Veri &Uuml;zerinden Değişiklik Yap</strong></p> <p>Kural tanımında seçilen Doküman tipi ve olaya bağlı olarak taşıdığı alanlar ve içerikleri üzerinde değişiklik yapılmak için kullanılır. Alan içerikleri değiştirilebilir, boşaltılabilir veya yeni XML alanı eklenebilir.&nbsp;</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav005d1bbd655aea7bf10b7b30f87f2585.png?version=1&amp;modificationDate=1574840117167&amp;api=v2" style="width:800px" /></p> <p><strong>Alan</strong>&nbsp;<strong>Adı</strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Hangi alan üzerinde değişiklik yapılacağının seçildiği bölümdür.</p> <p><strong>Değeri :</strong>&nbsp;Değişiklik yapılacak olan alana hangi değerin geleceğinin seçildiği bölümdür.</p> <p>Alan üzerindeki seçim alanı ile ilgili XML&#39;de tanımlı olan bütün alanlar arasından seçim yapılabilir veya &quot;Değeri&quot; alanına manüel giriş yapılabilir. Seçim ekranına HEADER_RECORD alanları gelmez.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Basit Kural Örnek</strong></p> <p>ÖRNEK 1: Giden e-Fatura Özel Kodu &quot;X&quot; &#39;e eşit ise DOC_NUMBER (Fatura Belge Numarası) alanına AUXIL_CODE (Fatura Özel Kod) alanınındaki bilgiyi getir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav7995098e46e707d81f64f4ad45d3a8da.png?version=1&amp;modificationDate=1574840117997&amp;api=v2" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddava808fa67c7e5e841ddd3a82d866eb6cb.png?version=1&amp;modificationDate=1574840118087&amp;api=v2" /></p> <p><br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav3bdcbc683bb6a611b32e5ea5522db0c3.png?version=1&amp;modificationDate=1574840117470&amp;api=v2" /></p> <p>SONUÇ:</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddavd47d0255c8abf49d57129b687336fabe.png?version=1&amp;modificationDate=1574840118833&amp;api=v2" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Basit Kural İşlemler - e-Posta Gönder</strong></p> <p><strong>e-Posta</strong>&nbsp;<strong>Gönder</strong><strong>:</strong>&nbsp;Kural tanımı ile seçilen Doküman tipindeki kayıtlar için, seçilen olay ve koşulların gerçekleşmesi durumunda kişilere otomatik bilgilendirme maili yollanması sağlanabilir.</p> <ul> <li><strong>Subject</strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Mail konu başlığı.</li> <li><strong>Message :</strong>&nbsp;Mail içeriği</li> </ul> <p>Mail gönderiminin gerçekleştirilmesi için LogoConnectSYS / Araçlar / e-Posta Ayarları altından gönderimi yapacak mail adresi tanımlanmalıdır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav4ecbc710943f46e68e32c7d474273e9e.png?version=1&amp;modificationDate=1574840119257&amp;api=v2" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Message bölümüne sağ tuş ile &quot;Alan Adları&quot; bölümünden XML&#39;in alanları taşınabilir. Bu durumda oluşturulan mesaj alanına gelen belgeye özgü alanların taşınması sağlanabilir. Mesaj alanına XML alanları dışında HEADER_RECORD alanlarıda taşınabilir.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ÖRNEK: Fatura numarasının &quot;GID&quot; ile başlaması durumunda bilgi maili atılması.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav26c64e20dc5b7a9e52322e0b5b16dc65.png?version=1&amp;modificationDate=1574840121863&amp;api=v2" style="width:750px" /><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddaveff6c1602b15ee6698f0493e628197da.png?version=1&amp;modificationDate=1574840122773&amp;api=v2" style="width:750px" /></p> <p><strong>Basit Kural İşlemler - Serbest Alanları Ekle</strong></p> <p><strong>Serbest</strong>&nbsp;<strong>Alan</strong>&nbsp;<strong>Ekle</strong><strong>:</strong>&nbsp;Kural ile XML ve UBL alanlarına &quot;AdditionalDocumentReference&quot; alanı script kurala ihtiyaç kalmadan otomatik eklenir.</p> <p><strong>ID</strong><strong>:</strong>&nbsp;XML&#39;de oluşacak olan &quot;AdditionalDocumentReference&quot; alanı altındaki &lt;ID&gt; alanının değerinin belirlendiği alandır.</p> <p><strong>DOCUMENTTYPE</strong><strong>:</strong>&nbsp;XML&#39;de oluşacak olan &quot;AdditionalDocumentReference&quot; alanı altındaki &lt;DOCUMENTTYPE &gt; alanının değerinin belirlendiği alandır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddavc07ff0c588b40f4646437ce35f733578.png?version=1&amp;modificationDate=1574840123727&amp;api=v2" /></p> <p>ÖRNEK : Fatura belge numarasının faturanın UBL&#39;ine taşınması.<br /> <br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav5785421cf55eeb0b43d1826a51b1be9b.png?version=1&amp;modificationDate=1574840123927&amp;api=v2" /></p> <p>ERP&#39;de Belge No tanımı&nbsp;<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddavd68759d2945dec06e4eb67406e099455.png?version=1&amp;modificationDate=1574840127113&amp;api=v2" /></p> <p>SONUÇ:</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddava5c1dc6395409f1c6b2e174bce94065c.png?version=1&amp;modificationDate=1574840127407&amp;api=v2" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>e-Fatura İşlemler İçin Script Kural Tanımları</strong></p> <p>Kural tanımı türünün script kural seçilmesinden sonra F9 menüsünden (sağ tık) &quot;Ekle&quot; işlemi ile kural tanımı eklenebilir. Bu durumda açılacak olan ekran aşağıdaki gibidir:</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav949101788448b13442c3a5e867cc09d1.png?version=1&amp;modificationDate=1574840127993&amp;api=v2" /><br /> <br /> Kural No, Açıklama, Doküman, Olay, Statüsü, Öncelik alanları basit kural tanımı bölümünde anlatılan bilgiler ile aynıdır.</p> <p><strong>Şifre :</strong>&nbsp;Oluşturulan script kurala şifre konulmasını sağlayan alandır.</p> <p><strong>Script</strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Kural tanımının yapılacağı alandır. Burada tanımlanacak kuralın script dili VBScript (Vusial Basic Script)&#39;tir.</p> <p>Script ekranı açıldığında yukardaki gibi içi boş App nesnesini parametre olarak alan bir prosedür üretilir.</p> <p>sub ProcessEvent(App) end sub<br /> <br /> <strong>App Nesnesinin Metodları :</strong></p> <p><strong>LDXObject :</strong>&nbsp;LDXCComApi nesnesinin login olunmuş bir örneğini verir.</p> <p><strong>Uobject :</strong>&nbsp;UObjects nesnesinin login olunmuş bir örneğini verir.</p> <p><strong>HeaderByName(&quot;alan_adı&quot;) :</strong>&nbsp;Verilen dokümanın alan_adı ile tanımlanan başlık bilgisini verir.</p> <p><strong>FieldAsString(&quot;alan_adı&quot;) :</strong>&nbsp;Verilen doküman alan_adı datasının bilgisini String olarak verir.</p> <p><strong>FieldAsInteger(&quot;alan_adı&quot;) :</strong>&nbsp;Verilen dokümanın alan_adı datasının bilgisini Integer olarak verir.</p> <p><strong>FieldAsFloat (&quot;alan_adı&quot;)</strong>&nbsp;: Verilen dokümanın alan_adı datasının bilgisini Float olarak verir.</p> <p><strong>ModifyData (&quot;alan_adı&quot;,&quot;değeri&quot;) :</strong>&nbsp;&quot;alan adı&quot; ile verilen data field bilgisinin değerini &quot;değeri&quot; ile değiştirir.</p> <p><strong>SaveData</strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Modify Data ile değeri değiştirilmiş alanlar XML&#39;e kaydedilir. Eğer SaveData çağrılmazsa ModfiyData&#39;daki değişiklikler XML&#39;e yansıtılmaz.</p> <p><strong>RunQuery (Query, Quick) :</strong>&nbsp;XML üzerinde verilen query çalıştırılır ve XML&#39;in şarta uygun olup olmadığına göre sonuç döndürülür. Quick<br /> Parametresi eğer XML üzerinde işlem yapılacaksa true yapılmayacaksa daha hızlı çalışması için false verilmelidir.</p> <p><strong>FirstChild (&quot;child_path&quot;) :</strong>&nbsp;Verilen path ilk child&#39;a konumlanır.&nbsp;<strong>NextChild</strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Sonraki Child noda konumlanılır. Eğer yoksa false döndürür.&nbsp;<strong>SendToApproval</strong>&nbsp;<strong>&quot;onay</strong>&nbsp;<strong>için</strong>&nbsp;<strong>mesaj&quot;</strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Doküman Onaya gönderilir.</p> <p><strong>AppApprove :</strong>&nbsp;Doküman onaylanır.&nbsp;<strong>UndoApproval :</strong>&nbsp;Onay Geri Alınır.&nbsp;<strong>Save :</strong>&nbsp;Doküman kaydedilir.</p> <p><strong>Pack :</strong>&nbsp;Doküman paketlenir.</p> <p><strong>SendMail &quot;to&quot;, &quot;cc&quot;, &quot;subject&quot;, &quot;message&quot; :</strong>&nbsp;Mail gönderir.<br /> &nbsp;</p> <h4>Cari Kodu Sevkiyat Adresi Alanına Getirme</h4> <p>sub ProcessEvent(App)<br /> &nbsp; &nbsp; kod = App.Doc.FieldAsString(&quot;ARP_CODE&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; App.Doc.ModifyData &quot;SHIPLOC_CODE&quot;, kod</p> <p>App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <h4>Malzeme Kodu Alanına Sabit Veri Getirme</h4> <p>sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp;Kontrol=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp;while Kontrol<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;App.Doc.ModifyData</p> <p>&nbsp; &nbsp; &quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_CODE&quot;, &quot;TEST&quot;</p> <p>&nbsp; &nbsp; Kontrol=App.Doc.NextChild<br /> &nbsp; &nbsp; wend<br /> &nbsp; &nbsp; msgbox &quot;okey&quot;</p> <p>App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <p><strong>Satır bilgilerine toplamda sabit alanlar hariç 4 farklı yeni alan getirilebilir.</strong></p> <p>BuyersItemIdentification -&gt; ITEM_SUPPLIERCODE<br /> <br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav983c7de3c03a63c0f4debacaaed14f2c.png?version=1&amp;modificationDate=1574840130217&amp;api=v2" style="height:283px; width:810px" /><br /> &nbsp;</p> <h4>BuyersItemIdentification = Alıcı Kodu</h4> <p>Örnek Kural;<br /> sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp;ok1=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp;while ok1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;kod = App.Doc.FieldAsString(&quot;BARCODE&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;App.Doc.ModifyData &quot;ITEM_SUPPLIERCODE&quot;, kod</p> <p>&nbsp; ok1=App.Doc.NextChild<br /> &nbsp; wend</p> <p>App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <h4><u>BrandName -&gt; Marka Adı (Kodu)</u></h4> <p><br /> Örnek Kural;<br /> sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp;ok1=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp;while ok1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; marka = App.Doc.FieldAsString(&quot;DESCRIPTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.ModifyData &quot;MASTER_MARKCODE&quot;, marka</p> <p>&nbsp; &nbsp;ok1=App.Doc.NextChild<br /> &nbsp; &nbsp;wend</p> <p>App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <h4><u>ManufacturersItemIdentification -&gt; PROCEDUCER_CODE</u></h4> <p>Örnek Kural;</p> <p>sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp; ok1=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; while ok1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;URETICI = App.Doc.FieldAsString(&quot;DESCRIPTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;App.Doc.ModifyData &quot;PROCEDUCER_CODE&quot;, URETICI</p> <p>&nbsp; &nbsp; ok1=App.Doc.NextChild<br /> &nbsp; &nbsp; wend</p> <p>App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <h4><u>CommodityClassification -&gt;&nbsp;MASTER_GROUPCODE</u></h4> <p><br /> Örnek Kural;</p> <p>sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp; ok1=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; while ok1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; GRUP = App.Doc.FieldAsString(&quot;DESCRIPTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.ModifyData &quot;MASTER_GROUPCODE&quot;, GRUP</p> <p>&nbsp; &nbsp; ok1=App.Doc.NextChild<br /> &nbsp; &nbsp; wend</p> <p>App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <h4>Malzeme Barkod Alanının UBL&#39;ye&nbsp;Getirilmesi</h4> <p>Örnek Kural;<br /> sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp; ok1=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; while ok1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; barkod = App.Doc.FieldAsString(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION.BARCODE&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.ModifyData &quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION.ITEM_SUPPLIERCODE&quot;, barkod<br /> &nbsp; &nbsp; ok1=App.Doc.NextChild</p> <p>&nbsp; &nbsp; wend<br /> &nbsp;App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <h4>Fatura Açıklama Alanının Belli Karakterlerinin Ek Alana Eklenmesi</h4> <p>Örnek Kural;</p> <p>sub ProcessEvent(App)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Aciklama = App.Doc.FieldAsString(&quot;NOTES1&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.WriteStartElement &quot;ADDITIONALDOCUMENTS/ADDITIONALDOCUMENT&quot;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.WriteElementString &quot;ID&quot;, MID(Aciklama,3,1)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.WriteElementString &quot;ISSUEDATE&quot;, Year(Date) &amp; &quot;-&quot;&nbsp;&amp; Right(&quot;0&quot; &amp; Month(Date), 2), &amp; &quot;-&quot;&nbsp;&amp;&nbsp;Right(&quot;0&quot; &amp; Day(Date), 2)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.WriteElementString &quot;DOCUMENTTYPE&quot;, &quot;TANIMLI&quot;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.WriteEndElement<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.SaveData<br /> end sub<br /> &nbsp;</p> <h4>Satır Açıklaması&nbsp;Silme</h4> <p>Örnek Kural;</p> <p>sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; rOk=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; while rOk<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.RemoveChild &quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION.DESCRIPTION&quot;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; rOk=App.Doc.NextRoot wend<br /> &nbsp;App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <h4>Not Alanlarının Tek Alanda Birleştirilmesi</h4> <p>Örnek Kural;</p> <p>sub ProcessEvent(App)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; notes1 = App.Doc.FieldAsString(&quot;NOTES1&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; notes2 = App.Doc.FieldAsString(&quot;NOTES2&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; notes3 = App.Doc.FieldAsString(&quot;NOTES3&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; notes4 = App.Doc.FieldAsString(&quot;NOTES4&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; iText = App.Doc.FieldAsString(&quot;ITEXT&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Notlar =notes1 + + notes2 + + notes3 + + notes4 + + iText</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.ModifyData &quot;NOTES1&quot;,Notlar<br /> &nbsp; App.Doc.SaveData<br /> end sub<br /> &nbsp;</p> <h4>Kimlik Alanların UBL&#39;e&nbsp;Eklenmesi</h4> <p>Örnek Kural;</p> <p>sub ProcessEvent(App)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kod = App.Doc.FieldAsString(&quot;ARP_CODE&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;App.Doc.ModifyData &quot;ACCOUNTCUSTOMERPARTY/PARTY/PARTYIDENTIFICATION/ID&quot;, &quot;EPDKNO&quot; App.Doc.ModifyData&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&quot;ACCOUNTCUSTOMERPARTY/PARTY/PARTYIDENTIFICATION/VALUE&quot;, Kod<br /> &nbsp;App.Doc.SaveData</p> <p>end sub<br /> &nbsp;</p> <h4>SQL&nbsp;Connection&nbsp;- Malzeme&nbsp;İhracat&nbsp;Kategori&nbsp;Alanının&nbsp;Malzeme&nbsp;Açıklaması&nbsp;Alanına&nbsp;Getirilmesi</h4> <p>Örnek Kural;</p> <p>sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp; strDBUser = &quot;sa&quot;</p> <p>&nbsp; &nbsp; strDBPass = &quot;123456&quot;</p> <p>&nbsp; &nbsp; strDBServer = &quot;XXXXXX&quot;</p> <p>&nbsp; &nbsp; strDBName = &quot;TIGER&quot;<br /> &nbsp; &nbsp;Set conn = CreateObject(&quot;ADODB.Connection&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp;conn.ConnectionString = &quot;Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=&quot; + strDBUser + &quot;;Password=&quot; + strDBPass + &quot;;Initial Catalog=&quot; + strDBName+ &quot;;Data Source=&quot; + strDBServer<br /> &nbsp; &nbsp;conn.Open<br /> &nbsp; &nbsp;Set rs = CreateObject(&quot;adodb.recordset&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; rs.ActiveConnection = conn<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; okay=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; while okay<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; intItemRef = App.Doc.FieldAsInteger(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_ORGLOGICALREF&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; strItemRef = CStr(intItemRef)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; strQuery = &quot;SELECT EXPCTGNO FROM LG_001_ITEMS WHERE LOGICALREF=&quot; + &#39;strItemRef<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; rs.Open strQuery, conn</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; strIHRCODE = rs.Fields(0).value<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; App.Doc.ModifyData &quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_DEF&quot;, strIHRCODE<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;rs.MoveNext() &#39; birden fazla değer okunacaksa bir sonraki satıra konumlanılıyor<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;rs.close</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;App.Doc.SaveData<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;okay =App.Doc.NextChild</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wend<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;conn.close</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;App.Doc.SaveData<br /> end sub<br /> &nbsp;</p> <h4><u>UQUERY_GETFLD Malzeme İhracat Kategori Alanının Malzeme Açıklaması Alanına Getirilmesi</u></h4> <p>Örnek Kural;<br /> sub ProcessEvent(App)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ok1=App.Doc.FirstChild(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION&quot;)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;while ok1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ref = App.Doc.FieldAsInteger(&quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_ORGLOGICALREF&quot;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IhrKod = App.UQuery_GetFld(1, &quot;EXPCTGNO&quot;, 25, 52, FALSE, &quot;LOGICALREF=&quot;+ cstr(Ref))<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;App.Doc.ModifyData &quot;TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_DEF&quot;, IhrKod<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ok1=App.Doc.NextChild</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wend</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;App.Doc.SaveData<br /> end sub</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Entegratörlük Sayfasından Ek Alan Ekleme</strong></p> <h4><u>Ayarlar menüsünden &ndash; Görsel Tasarım Ek Alanları</u></h4> <h4><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddavadd9c2b3c950054875c91c845749d878.png?version=1&amp;modificationDate=1574840130437&amp;api=v2" /><br /> <br /> <strong>Entegratörlük Sayfasından Ek Alan Tanımlama</strong><br /> <br /> <u><strong>Ayarlar</strong>&nbsp;<strong>menüsünden</strong>&nbsp;<strong>&ndash;</strong>&nbsp;<strong>Görsel</strong>&nbsp;<strong>Tasarım</strong>&nbsp;<strong>Ek</strong>&nbsp;<strong>Alanları</strong></u><br /> <br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/image2019-11-27_16-0-18.png?version=1&amp;modificationDate=1574859618803&amp;api=v2" />&nbsp;<br /> <br /> Entegratör Sayfasından Ek Alan Seçilmesi</h4> <h4><u><strong>Eklenen</strong>&nbsp;<strong>Ek Alan</strong>&nbsp;<strong>Hangi</strong>&nbsp;<strong>Satıra</strong>&nbsp;<strong>Konulmak</strong>&nbsp;<strong>İsteniyorsa</strong>&nbsp;<strong>Fare ile</strong>&nbsp;<strong>Seçim</strong>&nbsp;<strong>Yapılıp, Açılan</strong>&nbsp;<strong>&Uuml;st</strong>&nbsp;<strong>Menüden</strong>&nbsp;<strong>Yeşil e-Fatura&nbsp;</strong><strong>Alanları</strong>&nbsp;<strong>Başlığı</strong>&nbsp;<strong>Seçilerek</strong>&nbsp;<strong>Açılan</strong>&nbsp;<strong>Menüden</strong>&nbsp;<strong>Kullanıcı</strong>&nbsp;<strong>Tanımlı</strong>&nbsp;<strong>Başlıktan</strong>&nbsp;<strong>Eklenen</strong>&nbsp;<strong>Ek</strong>&nbsp;<strong>Alan</strong>&nbsp;<strong>Seçilir</strong></u></h4> <h4><br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddav729eebec9f39471922ef3dd577b7ce11.png?version=1&amp;modificationDate=1574840131663&amp;api=v2" style="height:423px; width:681px" /></h4> <h4><strong>Satıra Getirilen Örnek Ek Alanlar</strong></h4> <h4><strong>Alıcı Kodu</strong></h4> <p>&lt;xsl:value-of select=&quot;./cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID&quot;/&gt;</p> <h4>Satıcı Kodu</h4> <p>&lt;xsl:value-of select=&quot;./cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID&quot;/</p> <h4>&Uuml;retici Kodu</h4> <p>&lt;xsl:value-of select=&quot;./cac:Item/cac:ManufacturersItemIdentification/cbc:ID&quot;/</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>AdditionalDocumentReference&nbsp;</strong></p> <p><strong>Faturada Malzeme Satırları Hariç Kullanılması Gereken Ek Alan ve Kuralı</strong></p> <p><strong>Ek Alan</strong></p> <p>&lt;xsl:for-each select=&quot;//n1:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference&quot;&gt;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;xsl:if test =&quot;cbc:DocumentType = &#39;BELGENO&#39;&quot;&gt;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;xsl:value-of select=&quot;cbc:ID&quot;/&gt;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;/xsl:if&gt;<br /> &lt;/xsl:for-each</p> <h4>Kural</h4> <p>sub ProcessEvent(App)<br /> DETAY = App.Doc.FieldAsString(&quot;DOC_NUMBER&quot;)<br /> App.Doc.WriteStartElement &quot;ADDITIONALDOCUMENTS/ADDITIONALDOCUMENT&quot;<br /> App.Doc.WriteElementString &quot;ID&quot;, DETAY<br /> App.Doc.WriteElementString &quot;ISSUEDATE&quot;, Year(Date) &amp; &quot;-&quot;&nbsp;&amp; Right(&quot;0&quot; &amp; Month(Date), 2)&nbsp;&amp; &quot;-&quot;&nbsp;&amp; Right(&quot;0&quot; &amp; Day(Date), 2)<br /> App.Doc.WriteElementString &quot;DOCUMENTTYPE&quot;, &quot;BELGENO&quot;</p> <p>App.Doc.WriteEndElement<br /> App.Doc.SaveData<br /> end sub<br /> <br /> <strong>UBL İçerisinden XSLT Çıkartma</strong><br /> <br /> Fatura UBL&#39;i içerisinde CTRL+F ile &#39;&#39; xslt &#39;&#39; kelimesi ile aratılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddavbb3f9c7e3669d29bb227e36dab8f0fbd.png?version=1&amp;modificationDate=1574840131747&amp;api=v2" style="height:13px; width:900px" /><br /> Application/xml&#39;&#39;&gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Büyüktür (&gt;) işaretinden sonra ilk karakter dahil satırın sonundaki küçüktür (&lt;) işaretine kadar seçilip kopyalanır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/41170492/worddave3d7281da9160eca91d67eab185402e1.png?version=1&amp;modificationDate=1574840131770&amp;api=v2" style="height:48px; width:565px" /><br /> Kopyalanan metin aşağıdaki web sayfasına yapıştırılıp&nbsp;<img src="https://docs.logo.com.tr/download/thumbnails/41170492/image2019-11-27_16-9-38.png?version=1&amp;modificationDate=1574860178857&amp;api=v2" style="height:22px" />butonu ile XSLT elde edilmiş olur.<br /> <br /> <a href="https://www.base64decode.org/" rel="nofollow">{+}</a><a href="https://www.base64decode.org/+" rel="nofollow">https://www.base64decode.org/+</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>*Kaynak:<a href="https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=41170492">https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=41170492</a></p>

Paylaşmak için tıkla!

Kullanıcı Yorumları

Hakkımda Temel Bilgiler

1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..Sahip olduğum sertifikalar;


Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);

 • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
 • Kurulum ve kurgulama ,
 • Yerinde servis ve uzak bağlantı teknik destek,
 • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak,proje kapsamında SQL raporları),
 • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates),
 • Logo ürünlerine uyumlu,ek/yardımcı program geliştirme(C# (MVC) Web Form),
 • Veritabanı bakım işlemleri,
 • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.


Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..

2

 • Name

  Eray Doğan

 • Age

  27

 • Website

  www.eraydogan.com.tr

 • Hometown

  İstanbulÖz Geçmişim

 • İş Hayatı

 • 2010-2014

  Ata Bilgisayar

  Teknik destek uzmanı

  Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.

 • 2014-2017

  Ata Bilgisayar

  Logo Sistem Uzmanı

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.

 • 2017-2020

  Aksu Yazılım

  Logo Sistem Uzmanı/Bölüm Sorumlusu

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates)
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.
  • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.

 • 2020-Şubat ( Devam Ediyor )

  DGN Yazılım www.dgn-yazilim.com

  Kurucu

   Logo ürünleri;
  • Destek
  • Eğitim
  • Satış
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları)
  • Logo entegreli ya da bağımsız yazılım geliştirmeleri

 • EĞİTİM

 • 2006-2010

  Gürpınar İMKB E.M.L

  Ağ İşletmenliği

 • 2018-2020

  Beykent Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı(İÖ)

 • Lisanslar ve Sertifikalar

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Tiger 3-Logo Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Uyarlama Uzmanı (Windows)

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Tiger 3 Enterprise Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo E-Fatura Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Bordro Plus Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Go 3 Sistem Uzmanı

 • Gönüllü Deneyimler

 • 2016(Devam Ediyor)

  Blogger

  www.eraydogan.com.tr

  Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.

Yetenekler

Logo Sistem Uzmanı

100%

Logo Database(Raporlama/Trigger/Function/Updates)

100%

Microsoft SQL Server

90%

HTML,CSS Jquery

25%

Proje Yönetimi

90%

T-SQL

85%

Logo Object Designer(LOD)

95%

Asp MVC

30%

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

LOD(Logo Object Designer) İle İsteğe Özel Uyarlanan Formlar

Daha fazla yapılmış işleri görmek için lütfen irtibata geçin.

TALLP : İlksatırdagirilensatıselemanı2.Satırda ki caride yoksa satır girisini engelle

TALEP : Kredi kartı fişlerinde geri ödeme planı uygulanmamış ise fişi kayıt ettirmesin.

TALEP : Miktar girişi yapıp tab ile kolon değişikliği yaptımda malzeme içinde ki paket miktarını göstersin.

TALEP : Sipariş fiş numarası değişirse bilgi maili gönderilmesi

TALEP : Sipariş fişlerinde satırda yeni bir kolona veri girişi yapıp , raporlarda kullanmak istiyorum

TALEP : Cari hesaba gireceğim bilgileri sipariş fişinde cari seçildiğinde kullanıcıya bilgi şeklinde listelesin.Aynı zamanda yanında ki alanda yazılan bilgi gözüksün .İlk Proje :) ;

TALEP : Sipariş kolonlarında malzemenin fiili stok bilgisini görmek istiyorum.

TALEP : Malzeme browserında ihtayaca özel bilgiler isteniyor.(2.Birim,özelkod vb.)

TALEP : Türü karma koli olan malzemenin çıkışı olduğunda , karma koli satırlarında tanımlı olan malzemeler ( tanımlanan miktar kadar ) stoğumdan düşsün .Not:Fişler birbirlerine fişno-özelkod ile bağlılar (burası müşteriye göre değişebilir) Fiş Çıkartıldığında ilgili sarf fişininde çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

TALEP : Carinin tahsil etmediğim çeklerinin TL Tutar bazında , cari hesap browserında görmek istiyorum.

TALEP : Yıl ortasında ya da yıl sonlarında ambarlarımızı saymak istiyoruz , bu işlem için stokların sıfırlanması gerekiyor ( ambar sayımı işimi çok uzatıyor ) .Not:( Seri lot ve stok yeri takibi olan ürünler hariç )

Blogs Slider

<h1>&nbsp;</h1> <p>Logo uygulamalarının ağ üzerinden kullanıldığı durumlarda, HELP görüntülenmek istenirse &ldquo;<strong>Navigation to the webpage was canceled</strong>&rdquo; hatası alınabilir. (Resim 1)</p> <p>Bu hata Microsoft&rsquo; un yayınladığı bir güvenlik paketinden kaynaklanmaktadır

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#a94442">İmza doğrulamasında hata alındı. counter signature : _ac9679bf-bbdb-4ce9

<p>7194 Sayılı Kanun Kapsamında, İşletmelerin sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı gider olarak dikkate alınmamalıdır.</p> <p>Binek otomobilleri edinirken ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı her sene be

<h1><strong>İthalat İşlemlerinde Masrafların Dağıtımı</strong></h1> <p>Kaynak : https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50668804<br /> İthalat, yurt dışındaki bir firmadan, menşei yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kad

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/display/T3KD/Exceltrans">Exceltrans</a></h1> <p><strong>ExcelTrans Nedir?</strong><br /> <br /> ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO&#39;daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu ara

Logo Excel Trans

Eray Doğan

İletişim


Talep ve görüşleriniz için formu doldurabilir ya da www.dgn-yazilim.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK

www.dgn-yazilim.com

Telefon: 0850 4415 346


Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.