Logo_GİB Detaylı Durum Kodları

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.


Logo_GİB Detaylı Durum Kodları

 • Kulanıcı Adı
 • 04.02.2020
 • 0

<p>&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <th colspan="2">GIB DURUM KODLARI</th> <th>AÇIKLAMALARI</th> <th>SEBEP</th> <th>ÇÖZ&Uuml;M</th> <th>İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN</th> </tr> <tr> <th>*1000</th> <td> <p>ZARF KUYRUĞA EKLENDİ</p> </td> <td> <p>Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB&#39; e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu &ldquo;ZARF KUYRUĞA EKLENDİ&rdquo; olur.</p> </td> <td>GİB&rsquo;teki yoğunluk</td> <td>&nbsp;</td> <td>Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.</td> </tr> <tr> <th>*1100</th> <td>ZARF İŞLENİYOR</td> <td> <p>Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf,&nbsp; kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu &ldquo;ZARF İŞLENİYOR&rdquo; olmaktadır. &quot;1000&quot; ve &quot;1100&quot; statülerinde&nbsp;zarf GİB&#39; e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez&rsquo;de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap&nbsp; olarak&nbsp;&nbsp; dönerse faturanın ERP statüsü &ldquo;GİB&rsquo;e gönderildi&rdquo; olur.</p> </td> <td>GİB&rsquo;teki yoğunluk</td> <td>&nbsp;</td> <td>Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.</td> </tr> <tr> <th> <p>1110</p> </th> <td> <p>ZIP DOSYASI DEĞİL</p> </td> <td rowspan="15"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>NOT:&nbsp;&nbsp;</strong>Zarf<strong>&nbsp;&nbsp;</strong>gönderim&nbsp; aşamalarında&nbsp; çeşitli&nbsp; işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB&rsquo;in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB&rsquo;de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini&nbsp; alırsa&nbsp; faturanın&nbsp; statüsü&nbsp; &ldquo;GİB&rsquo;de işlenemedi&rdquo; olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.</p> <p>&nbsp;</p> <br /> &nbsp;</td> <td> <p>Zarf&nbsp; formatı &ldquo;.ZIP&rdquo; formatında&nbsp;değilse ilgili hata alınır.</p> </td> <td> <p>Gönderilen zarf formatı</p> <p>&quot;.ZIP&quot; olmalıdır.</p> </td> <td> <p>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</p> </td> </tr> <tr> <th> <p>1111</p> </th> <td> <p>ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ</p> </td> <td> <p>ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır.</p> </td> <td>ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1120</p> </th> <td> <p>ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1130</p> </th> <td> <p>ZIP AÇILAMADI</p> </td> <td>Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır.</td> <td> <p>GIB&nbsp;&nbsp; sisteminde&nbsp;&nbsp; geçici&nbsp;&nbsp; bir&nbsp;&nbsp; durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden</p> <p>zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir.</p> <p>Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeli</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1131</p> </th> <td> <p>ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ</p> </td> <td>Zarf içerisinde ilgili dosya bulunamadığında hata alınır.</td> <td> <p>Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1132</p> </th> <td> <p>XML DOSYASI DEĞİL</p> </td> <td> <p>Dosyalar (Fatura,&nbsp;U&amp;S&nbsp;Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.</p> </td> <td> <p>Dosyalar (Fatura, U&amp;S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır.</p> </td> <td> <p>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</p> </td> </tr> <tr> <th> <p>1133</p> </th> <td> <p>ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI</p> </td> <td> <p>ZARF ID&nbsp;(&lt;sh:DocumentIdentification&gt;)&nbsp; ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>ZARF ID (&lt;sh:DocumentIdentification&gt;)</p> <p>ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı</p> karakterleri içermelidir.</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1140</p> </th> <td> <p>DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI</p> </td> <td>Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.</td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1141</p> </th> <td> <p>ZARF ID YOK</p> </td> <td>Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.</td> <td> <p>Zarf ID alanı boş olmamalıdır.</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1142</p> </th> <td> <p>ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI</p> </td> <td> <p>Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1143</p> </th> <td> <p>GEÇERSİZ VERSİYON</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1150</p> </th> <td> <p>SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI</p> </td> <td> <p>GIB&rsquo;in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.</p> </td> <td> <p>Bilgiler kontrol edilip GIB&rsquo;in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1160</p> </th> <td> <p>XML SEMA KONTROL&Uuml;NDEN GEÇEMEDİ</p> </td> <td> <p>GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız.</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1161</p> </th> <td> <p>İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1162</p> </th> <td> <p>İMZA KAYDEDİLEMEDİ</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td> <p>Hatasız gönderim&nbsp; için gönderimden önce &ldquo;imza</p> <p>doğrulama&rdquo; kontrolü yapılmalıdır.</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p><br /> 1163</p> </th> <td> <p><br /> GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR</p> </td> <td> <p>Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta&nbsp; kutusundan&nbsp; sistem&nbsp; yanıtı&nbsp; gelene&nbsp; kadar&nbsp; 1220</p> <p>&ldquo;HEDEFTEN&nbsp; SİSTEM&nbsp; YANITI&nbsp; GELMEDİ&rdquo;&nbsp; şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 &ldquo;GÖNDERİLEN&nbsp;&nbsp; ZARF&nbsp;&nbsp; SİSTEMDE&nbsp;&nbsp; DAHA&nbsp;&nbsp; ÖNCE KAYITLI&nbsp; OLAN&nbsp; BİR&nbsp; FATURAYI İÇERMEKTEDİR&rdquo; durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.</p> <p><strong>NOT:&nbsp;</strong>1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır.</p> </td> <td> <p>Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir.&nbsp; Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 &ldquo;HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI&rdquo;&nbsp;&nbsp; şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi&nbsp; birinin&nbsp; yeni&nbsp; bir&nbsp; zarf&nbsp; ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 &ldquo;GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR&rdquo; durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.</p> </td> <td> <p>1163 &ldquo;GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR&rdquo; durumu aynı fatura numarası&nbsp; ya&nbsp; da&nbsp; ETTN&nbsp; numarası&nbsp; ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan&nbsp; aynı&nbsp; fatura&nbsp; ya&nbsp; da&nbsp; ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.</p> </td> <td> <p>Faturalar yeniden&nbsp;<strong>gönderilmemeli</strong></p> </td> </tr> <tr> <th> <p>1170</p> </th> <td> <p>YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ</p> </td> <td rowspan="12"><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>NOT:&nbsp;</strong>Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB&rsquo;in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.</p> <p>Faturanın bulunduğu zarfa GİB&rsquo;de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü &ldquo;GİB&rsquo;de işlenemedi&rdquo; olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim&rsquo;e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.</p> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td> <p>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</p> </td> </tr> <tr> <th> <p>1171</p> </th> <td> <p>GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK</p> </td> <td> <p>Gönderici&nbsp; birim etiketinde&nbsp; &quot;GB&quot; yerine &quot;PK&quot; tanımlanmış olabilir.</p> </td> <td>Gönderici birim etiketinde &quot;GB&quot; tanımlı olmalıdır.</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1172</p> </th> <td> <p>POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK</p> </td> <td> <p>Posta kutusu etiketinde &ldquo;PK&rdquo; yerinde &ldquo;GB&rdquo; tanımlanmış olabilir.</p> </td> <td> <p>Posta kutusu etiketinde&nbsp; &ldquo;PK&rdquo; tanımlı olmalıdır.</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p><br /> 1175</p> </th> <td> <p><br /> İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ</p> </td> <td> <p>İmza&nbsp; yetkisi&nbsp; kontrol&nbsp; edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu</p> <p>anlamına&nbsp;<strong>gelmemektedir</strong>. Müşterinin&nbsp; ekstra&nbsp; kontrol&nbsp; istediği durumlarda ilgili hata alınır.</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1176</p> </th> <td> <p>İMZA SAHİBİ YETKİSİZ</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p><br /> <br /> 1177</p> </th> <td> <p><br /> <br /> GEÇERSİZ İMZA</p> </td> <td> <p>İmza doğrulama geçersizdir.</p> </td> <td> <p>Hatasız gönderim için gönderimden önce &ldquo;imza doğrulama&rdquo; kontrolü yapılmalıdır.</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1180</p> </th> <td> <p>ADRES KONTROL EDİLEMEDİ</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1181</p> </th> <td> <p>ADRES BULUNAMADI</p> </td> <td> <p>Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor.</p> </td> <td> <p>Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin</p> <p>güncel olduğundan&nbsp; emin olunuz. (Etiket ya&nbsp; da&nbsp; yöntem değiştirmiş olabilir.)</p> </td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1182</p> </th> <td> <p>KULLANICI EKLENEMEDİ</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1183</p> </th> <td> <p>KULLANICI SİLİNEMEDİ</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1190</p> </th> <td> <p>SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1195</p> </th> <td> <p>SİSTEM HATASI</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>1200</p> </th> <td> <p>ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ</p> </td> <td> <p>Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata&nbsp; almamışsa&nbsp; zarfın&nbsp; durumu&nbsp; &ldquo;ZARF&nbsp; BAŞARIYLA İŞLENDİ&rdquo; olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB&rsquo;den 1200 durum kodu&nbsp; &ldquo;Zarf&nbsp; Başarıyla&nbsp; İşlendi&rdquo;&nbsp; metni&nbsp; ile&nbsp; sistem&nbsp; yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü &quot;GİB&rsquo;de&nbsp; işlendi-&nbsp; Alıcıya gönderilecek&quot; olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından&nbsp; gönderildiğinde&nbsp; ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <th> <p>*1210</p> </th> <td> <p>DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ</p> </td> <td> <p>Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin&nbsp; gönderip&nbsp; GİB&#39;den&nbsp; geçerek&nbsp; alıcıya&nbsp; iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.)</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td> <p>GIB&rsquo;in tekrar gönderim denemesi başarılı olur&nbsp; ise, 1300&nbsp; BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum&nbsp; kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim&nbsp; hala&nbsp; başarısız&nbsp; ise, 1215</p> <p>DOK&Uuml;MAN</p> <p>GÖNDERİMİ</p> <p>BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME</p> <p>SONLANDI durum kodu alınır.</p> </td> <td> <p>1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi&nbsp;<strong>beklenmelidir.</strong></p> </td> </tr> <tr> <th> <p><br /> 1215</p> </th> <td> <p>DOK&Uuml;MAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI</p> </td> <td> <p>Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar&nbsp; göndermeyi&nbsp; dener.&nbsp; Son&nbsp; denemede&nbsp; (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın&nbsp;&nbsp; durumu&nbsp;&nbsp; 1215 &ldquo;DOK&Uuml;MAN</p> <p>GÖNDERİMİ BAŞARISIZ.&nbsp;&nbsp; TEKRAR</p> <p>GÖNDERME SONLANDI&rdquo; durum&nbsp; kodunu&nbsp; alır.&nbsp; 1215&nbsp; durum&nbsp; kodunun&nbsp; alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID&rsquo; si ile tekrar gönderilebilecektir.</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p><br /> *1220</p> </th> <td> <p><br /> HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ</p> </td> <td> <p>Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer&nbsp;<strong>gönderim&nbsp; başarılı&nbsp;&nbsp;</strong>olmuş ise;&nbsp; alıcıdan merkeze sistem yanıtı&nbsp; gelene&nbsp; kadar&nbsp; zarfın&nbsp; merkezdeki durumu 1220 &ldquo;HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ &ldquo; şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de &ldquo;Alıcıya gönderildi&rdquo; olmaktadır.</p> </td> <td> <p>1220&ldquo;HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI&rdquo; durum kodunda alıcı&nbsp;&nbsp; zarfı sistemine aldığını GİB&#39;e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair&nbsp; olumlu&nbsp; ya&nbsp; da&nbsp; olumsuz&nbsp; bir cevap dönmemiştir.</p> </td> <td> <p>Bu&nbsp; durumda GİB&nbsp; yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından ikinci kez gönderilmemesi gerekmektedir.</p> </td> <td> <p>1220 durumunun 1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi&nbsp;<strong>beklenmelidir.&nbsp;</strong></p> <p><strong>NOT 1:&nbsp;</strong>İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.</p> <p><strong>NOT 2:&nbsp;</strong>Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.</p> </td> </tr> <tr> <th> <p>1230</p> </th> <td> <p>HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ</p> </td> <td> <p>Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum&nbsp; koduyla&nbsp; bekleyen&nbsp; zarfın&nbsp; yeni durumu 1230 &ldquo;HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ&rdquo;&nbsp; olur. 1230&nbsp; &nbsp;durum&nbsp; kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID&rsquo; si&nbsp; ile tekrar gönderilebilecektir.&nbsp; Bu nedenle&nbsp; fatura&nbsp; iptal süreçleri&nbsp; başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü&nbsp;&nbsp; de&nbsp;&nbsp; &ldquo;Alıcıda işlenemedi&rdquo; olur.</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)</td> </tr> <tr> <th> <p>*1300</p> </th> <td> <p>BAŞARIYLA TAMAMLANDI</p> </td> <td> <p>Hedeften&nbsp; sistem&nbsp; yanıtının&nbsp; 1200&nbsp; &ldquo;ZARF&nbsp; BAŞARIYLA İŞLENDİ&rdquo; durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum&nbsp; koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 &ldquo;BAŞARIYLA&nbsp; TAMAMLANDI&rdquo;&nbsp; olur.&nbsp; Buna&nbsp; göre&nbsp; de gönderici birim,&nbsp; merkeze&nbsp; sorgu&nbsp; gönderdiğinde&nbsp; faturanın ERP statüsü &ldquo;Alıcıda işlendi &ndash; Başarıyla işlendi&rdquo; hale gelir.</p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kaynak:<a href="https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=41165504">https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=41165504</a>&nbsp;</p>

Paylaşmak için tıkla!

Kullanıcı Yorumları

Hakkımda Temel Bilgiler

1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..Sahip olduğum sertifikalar;


Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);

 • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
 • Kurulum ve kurgulama ,
 • Yerinde servis ve uzak bağlantı teknik destek,
 • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak,proje kapsamında SQL raporları),
 • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates),
 • Logo ürünlerine uyumlu,ek/yardımcı program geliştirme(C# (MVC) Web Form),
 • Veritabanı bakım işlemleri,
 • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.


Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..

2

 • Name

  Eray Doğan

 • Age

  27

 • Website

  www.eraydogan.com.tr

 • Hometown

  İstanbulÖz Geçmişim

 • İş Hayatı

 • 2010-2014

  Ata Bilgisayar

  Teknik destek uzmanı

  Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.

 • 2014-2017

  Ata Bilgisayar

  Logo Sistem Uzmanı

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.

 • 2017-2020

  Aksu Yazılım

  Logo Sistem Uzmanı/Bölüm Sorumlusu

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates)
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.
  • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.

 • 2020-Şubat ( Devam Ediyor )

  DGN Yazılım www.dgn-yazilim.com

  Kurucu

   Logo ürünleri;
  • Destek
  • Eğitim
  • Satış
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları)
  • Logo entegreli ya da bağımsız yazılım geliştirmeleri

 • EĞİTİM

 • 2006-2010

  Gürpınar İMKB E.M.L

  Ağ İşletmenliği

 • 2018-2020

  Beykent Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı(İÖ)

 • Lisanslar ve Sertifikalar

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Tiger 3-Logo Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Uyarlama Uzmanı (Windows)

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Tiger 3 Enterprise Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo E-Fatura Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Bordro Plus Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Go 3 Sistem Uzmanı

 • Gönüllü Deneyimler

 • 2016(Devam Ediyor)

  Blogger

  www.eraydogan.com.tr

  Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.

Yetenekler

Logo Sistem Uzmanı

100%

Logo Database(Raporlama/Trigger/Function/Updates)

100%

Microsoft SQL Server

90%

HTML,CSS Jquery

25%

Proje Yönetimi

90%

T-SQL

85%

Logo Object Designer(LOD)

95%

Asp MVC

30%

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

LOD(Logo Object Designer) İle İsteğe Özel Uyarlanan Formlar

Daha fazla yapılmış işleri görmek için lütfen irtibata geçin.

TALLP : İlksatırdagirilensatıselemanı2.Satırda ki caride yoksa satır girisini engelle

TALEP : Kredi kartı fişlerinde geri ödeme planı uygulanmamış ise fişi kayıt ettirmesin.

TALEP : Miktar girişi yapıp tab ile kolon değişikliği yaptımda malzeme içinde ki paket miktarını göstersin.

TALEP : Sipariş fiş numarası değişirse bilgi maili gönderilmesi

TALEP : Sipariş fişlerinde satırda yeni bir kolona veri girişi yapıp , raporlarda kullanmak istiyorum

TALEP : Cari hesaba gireceğim bilgileri sipariş fişinde cari seçildiğinde kullanıcıya bilgi şeklinde listelesin.Aynı zamanda yanında ki alanda yazılan bilgi gözüksün .İlk Proje :) ;

TALEP : Sipariş kolonlarında malzemenin fiili stok bilgisini görmek istiyorum.

TALEP : Malzeme browserında ihtayaca özel bilgiler isteniyor.(2.Birim,özelkod vb.)

TALEP : Türü karma koli olan malzemenin çıkışı olduğunda , karma koli satırlarında tanımlı olan malzemeler ( tanımlanan miktar kadar ) stoğumdan düşsün .Not:Fişler birbirlerine fişno-özelkod ile bağlılar (burası müşteriye göre değişebilir) Fiş Çıkartıldığında ilgili sarf fişininde çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

TALEP : Carinin tahsil etmediğim çeklerinin TL Tutar bazında , cari hesap browserında görmek istiyorum.

TALEP : Yıl ortasında ya da yıl sonlarında ambarlarımızı saymak istiyoruz , bu işlem için stokların sıfırlanması gerekiyor ( ambar sayımı işimi çok uzatıyor ) .Not:( Seri lot ve stok yeri takibi olan ürünler hariç )

Blogs Slider

<h1>&nbsp;</h1> <p>Logo uygulamalarının ağ üzerinden kullanıldığı durumlarda, HELP görüntülenmek istenirse &ldquo;<strong>Navigation to the webpage was canceled</strong>&rdquo; hatası alınabilir. (Resim 1)</p> <p>Bu hata Microsoft&rsquo; un yayınladığı bir güvenlik paketinden kaynaklanmaktadır

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#a94442">İmza doğrulamasında hata alındı. counter signature : _ac9679bf-bbdb-4ce9

<p>7194 Sayılı Kanun Kapsamında, İşletmelerin sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı gider olarak dikkate alınmamalıdır.</p> <p>Binek otomobilleri edinirken ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı her sene be

<h1><strong>İthalat İşlemlerinde Masrafların Dağıtımı</strong></h1> <p>Kaynak : https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50668804<br /> İthalat, yurt dışındaki bir firmadan, menşei yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kad

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/display/T3KD/Exceltrans">Exceltrans</a></h1> <p><strong>ExcelTrans Nedir?</strong><br /> <br /> ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO&#39;daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu ara

Logo Excel Trans

Eray Doğan

İletişim


Talep ve görüşleriniz için formu doldurabilir ya da www.dgn-yazilim.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK

www.dgn-yazilim.com

Telefon: 0850 4415 346


Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.