Logo Tedarikçi Değerlendirme Kullanımı

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.


Logo Tedarikçi Değerlendirme Kullanımı

 • Kulanıcı Adı
 • 08.04.2020
 • 0

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=34214304">Tedarikçi Değerlendirmeleri Destek Dokümanı</a></h1> <p>Kaynak :&nbsp;<a href="https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=34214304">https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=34214304</a></p> <p>Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.<br /> Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma işlemlerinde otomasyon sağlanır. Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile</p> <ul> <li>Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler</li> <li>Değerlendirme işleminde birden fazla kriter kullanıma olanak sağlayan kriter setler</li> <li>Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı başladıktan sonra, tedarikçinin performans değerlendirme işlemleri</li> </ul> <p>kaydedilir.<br /> <strong>Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri</strong></p> <p>Tedarikçilerin değerlendirilmesinde</p> <ul> <li>Zaman</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;Fiyat</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;Miktar</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;Kalite</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;Satınalma Biçimleri başlıca kriterlerdir.</li> </ul> <p>Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter ile belirlenir. Değerlendirme kriteri birden fazla alt kriter içerebilir. Değerlendirmede kullanılacak bu kriterler</p> <ul> <li>Sayı</li> </ul> <ul> <li>Gün</li> </ul> <ul> <li>Hafta</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;Ay</li> </ul> <p>Tipinde olabilir. Kullanıcıya öndeğer olarak</p> <ul> <li>Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı)</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;Kalite Performansı (İadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı) kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir. Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.</li> </ul> <p><br /> <strong>Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri</strong></p> <p>Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.<br /> <br /> <strong>Tedarikçi Değerlendirmeleri</strong>&nbsp;</p> <p>Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlenmesi sağlanır.<br /> <br /> <strong>Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri</strong><br /> <br /> Logo uygulamalarında, malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçilerin belirlenecek kriterlere göre değerlendirilmesi de mümkündür. Bunun için uygulanacak kriterler tanımlanır ve değerleri girilerek tedarikçilerin değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanır.</p> <p>Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir.&nbsp;<strong>Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri</strong>&nbsp;Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve var olan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav245cd0c7a570078fa355ee2248345e2f.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597943&amp;api=v2" style="width:500px" /><br /> <br /> &nbsp;</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav38371a9aa59e39e29343cafc2eb936f9.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597923&amp;api=v2" style="height:27px; width:27px" /><strong>Ekle</strong>&nbsp;Yeni kriter tanımlamak için kullanılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav2508defe243283b9ae31db7c7a1e9e4d.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597897&amp;api=v2" style="height:30px; width:28px" /><strong>Değiştir</strong>&nbsp;Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddavbb55eefa09afe30bd2898d5a88c649bd.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597873&amp;api=v2" style="height:27px; width:27px" />&nbsp;<strong>Çıkar</strong>&nbsp;Kriter tanımını silmek için kullanılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav214f8687e9de905ac0efa748cda340db.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597847&amp;api=v2" style="height:26px; width:22px" /><strong>İncele</strong>&nbsp;Kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kriter bilgilerinde değişiklik yapılamaz.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddava3a867aa29c5efaff4b74fc5c39016d2.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597817&amp;api=v2" style="height:27px; width:25px" />&nbsp;<strong>Kopyala</strong>&nbsp;Kriter bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav388a73be2b8188fb7d691a4723fe5f64.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597790&amp;api=v2" style="height:26px; width:31px" /><strong>Kayıt Bilgisi</strong>&nbsp;Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıt bilgileri penceresinde Bilgiler seçeneği ile kayıt tarihçesine ulaşmak ve kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları incelemek mümkündür.</p> <p><br /> <strong>Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Bilgileri</strong><br /> Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi&#39;nde yer alan&nbsp;<strong>Ekle</strong>&nbsp;seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak</p> <ul> <li>Fiyat Performansı</li> </ul> <ul> <li>Kalite Performansı</li> </ul> <ul> <li>Teslimat Performansı</li> </ul> <p>kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav409dfe6709d2cc6aa3e8d0fc187f6bbf.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597750&amp;api=v2" style="width:700px" /><br /> <br /> <br /> Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt kriter bilgilerinde ve puan atama işlemlerinde değişiklik yapılabilir.<br /> Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav4f404e21e028ded56ead588d7c972b85.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597687&amp;api=v2" style="width:600px" /><br /> <br /> <br /> <strong>Kod:</strong>&nbsp;Değerlendirme kriteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.</p> <p><strong>Açıklaması:</strong>&nbsp;Kriter tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.</p> <p><strong>Özel Kodu:</strong>&nbsp;Kriter tanımı için kullanılacak ikinci kodlama alanıdır. Kriter tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır.</p> <p><strong>Yetki Kodu:</strong>&nbsp;Değerlendirme kriteri yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak ve kullanım hatalarının önüne geçmek için kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir.<br /> Tedarikçi değerlendirme kriteri tanım penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda, kriter tanımı altında toplanan alt kriter ve bunların değerleri kaydedilir.</p> <p><strong>Alt Kriter Kodu:</strong>&nbsp;Tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılacak alt kriter kodudur.</p> <p><strong>Alt Kriter Açıklaması:</strong>&nbsp;Tanımlanan alt kriterin adı ya da açıklamasıdır.&nbsp;</p> <p>Değerlendirmede kullanılacak bu kriterlere ait değerler, tanım penceresinde&nbsp;<strong>Değerler</strong>&nbsp;Başlığı altında toplanan alanlardan kaydedilir.</p> <p><strong>Değer Kodu:</strong>&nbsp;Kriter değeri kodudur.</p> <p><strong>Değer Tipi:</strong>&nbsp;Kriter değer tipini belirtir. Bu alan</p> <ul> <li>Sayı</li> </ul> <ul> <li>Gün</li> </ul> <ul> <li>Hafta</li> </ul> <ul> <li>Ay</li> </ul> <p>değer tiplerini içerir. Değerlendirme kriteri için geçerli olacak tip seçilir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav4c8e8fe05a0aba25f78b7829ed4c0f78.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597613&amp;api=v2" style="width:600px" /><br /> <br /> <strong>Puan:</strong>&nbsp;Alt kriter değeri puanını belirtir.&nbsp;</p> <p>Puan atama işlemi ile, kriter değeri için puanlama yapılır. Puan atama işlemi yalnızca sistemde tanımlı kriterlere ait kriterler için yapılır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.</p> <p>Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şu başlıklar altında toplanmıştır.</p> <p><strong>Teslimat Performansı</strong>&nbsp;<strong>Alt Kriter</strong><br /> Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Zamanı<br /> Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Miktarı<br /> Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Puanı<br /> Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Zamanı<br /> Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Miktarı<br /> Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Puanı</p> <p><strong>Kalite Performansı</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı<br /> İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%)<br /> İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı</p> <p><strong>Fiyat Performansı</strong>&nbsp;</p> <p>Fiyatta Standart Sapma Oranı<br /> <br /> <strong>Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri</strong>&nbsp;</p> <p>Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterleri bir arada toplamak ve işlemlerde tedarikçilere uygulamak mümkündür. Bunun için&nbsp;<strong>Tedarikçi</strong>&nbsp;<strong>Değerlendirme Kriter Setleri</strong>&nbsp;kullanılır.</p> <p>Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri, Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni set oluşturmak ve var olan tanımlarda yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav17b21a5b3529afd8cb0eeec3d0928e69.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597537&amp;api=v2" style="height:27px; width:27px" /><strong>Ekle</strong>&nbsp;Yeni değerlendirme kriter seti tanımlamak için kullanılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddavfc6d4ea9e707f02860d11eccbc6b7d60.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597513&amp;api=v2" style="height:29px; width:28px" /><strong>Değiştir</strong>&nbsp;Değerlendirme kriter seti bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav2cfd44917fe588f7eb9f259a063a1678.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597490&amp;api=v2" style="height:27px; width:27px" /><strong>Çıkar</strong>&nbsp;Değerlendirme kriter setini silmek için kullanılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav555e92f8f4c263f79b5156dda43429de.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597470&amp;api=v2" style="height:26px; width:22px" /><strong>İncele</strong>&nbsp;Tedarikçi kriter seti bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddave1ee1663b088e80aafdeafe7a167352e.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597453&amp;api=v2" style="height:26px; width:25px" />&nbsp;<strong>Kopyala</strong>&nbsp;Kriter seti bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav50844acfc53781c24bbb2e0caed11bc4.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597430&amp;api=v2" style="height:26px; width:31px" /><strong>Kayıt Bilgisi</strong>&nbsp;Tedarikçi kriter setinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim<br /> tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.<br /> <br /> <strong>Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri</strong>&nbsp;</p> <p>Tedarikçi değerlendirmelerinde kullanılacak kriterleri belirlemek için kullanılan kriter setini tanımlamak için Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir;</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav94026e078ebd45757366620c90b84bb3.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597383&amp;api=v2" style="width:600px" /><br /> <br /> <strong>Kod:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirme seti kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.</p> <p><strong>Açıklama:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirme kriter setinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.</p> <p><strong>Özel Kod:</strong>&nbsp;Değerlendirme kriter setini firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.</p> <p><strong>Yetki Kodu:</strong>&nbsp;Kriter seti tanım yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Değerlendirme kriter seti üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir.&nbsp;</p> <p>Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde cari hesap ve adres alanlarından, kriter setinin geçerli olacağı cari hesap bilgileri kaydedilir.</p> <p><strong>Cari Hesap Kodu:</strong>&nbsp;Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, değerlendirme koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.</p> <p><strong>Cari Hesap Özel Kodu:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirmenin yapılacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanılarak, istenen özel koda sahip cari hesaplar için değerlendirme işleminin yapılması sağlanır.</p> <p><strong>Ticari İşlem Grubu:</strong>&nbsp;Kriterlerin geçerli olacağı ticari işlem gruplarının belirlendiği alandır. Tanımlı ticari işlem grupları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *, ? ve grup kodu karakterleri kullanılarak, kriterlerin belirtilen gruba uygulanması sağlanır.</p> <p><strong>İl, İlçe, Semt:</strong>&nbsp;Değerlendirme kriterlerinin geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.</p> <p><strong>&quot;</strong>&quot;* karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. &quot; * &quot; karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. &quot;<strong>?&quot;</strong>&nbsp;karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.</p> <ul> <li>** &quot; karakteri başta:* Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.</li> </ul> <ul> <li>** &quot; karakteri ortada:* Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.</li> </ul> <ul> <li>** &quot; karakteri sonda:* Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.</li> </ul> <ul> <li><strong>? &quot; karakteri başta:</strong>&nbsp;Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.</li> </ul> <ul> <li><strong>?&quot; karakteri ortada:</strong>&nbsp;Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.</li> </ul> <ul> <li><strong>? &quot; karakteri sonda:</strong>&nbsp;Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur.</li> </ul> <p><br /> Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kriterlerin tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.<br /> Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde, satırlarda uygulanacak olan alt kriterler ve ağırlıkları belirlenir.</p> <p><strong>Kriter Kodu:</strong>&nbsp;Değerlendirme setinde yer alacak tedarikçi değerlendirme kriter kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili kriter seçilir.</p> <p><strong>Kriter açıklaması:</strong>&nbsp;Değerlendirme setinde yer alacak tedarikçi değerlendirme kriter adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana otomatik aktarılır. Bu alandan da kayıtlı kriter setlerine ulaşılarak seçim yapılabilir.&nbsp;</p> <p><strong>Kriter Ağırlığı:</strong>&nbsp;Kriter değerlendirme oranıdır. Değerlendirme setinde yer alacak kriterlerin ağırlık toplamları en fazla 100 olabilir.<br /> <strong>Cari Hesap için Geçerli Olacak Alt Kriterler</strong></p> <p>Tedarikçi değerlendirme işleminde cari hesap için geçerli olacak alt kriterler, kriter seti tanım penceresinde Cari Hesap Kriterleri bölümünde kaydedilir.</p> <p><strong>Alt Kriter Kodu:</strong>&nbsp;tedarikçi değerlendirmede kullanılacak alt kriter kodudur. Kriter satırında belirtilen değerlendirme kriterine ait alt kriterler listelenir ve seçim yapılır.</p> <p><strong>Alt Kriter Açıklaması:</strong>&nbsp;Değerlendirme işleminde dikkate alınacak alt kriterin adı ya da açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen alt kriter açıklaması alana aktarılır.</p> <p><strong>Kriter Ağırlığı (%):</strong>&nbsp;Alt kriterin ana kriter içindeki ağırlığını belirtir. Burada verilen oran alt kriterin ana kriteri etkileme oranıdır.</p> <p>Örn; teslimat (ana kriter)</p> <ol> <li>Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı: (alt kriter) %70</li> <li>Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı: (alt kriter) %30</li> </ol> <p><br /> Şeklinde tanımlama yapılması durumunda bunun anlamı teslimat ana kriterine &quot;Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı&quot; puanı teslimat kriterinin %70&#39; ini, &quot;Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı&quot; puanı teslimat kriterinin %30&#39;unu oluşturuyor şeklindedir.</p> <p><strong>Örnek:</strong></p> <p>Teslimat ana kriterinin &quot;Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı&quot; alt kriterinin kriter değerleri aşağıdaki tabloda yer alan değerlerle kullanıldığında değerlendirme işleminde şu sonuçlar alınacaktır.<br /> <strong>1. Kriter Değerleri</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>Alt Kriterler</p> </td> <td colspan="3"> <p>Değerler</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Alt Kriter Kodu</p> </td> <td> <p>Alt Kriter Açıklaması</p> </td> <td> <p>Değer</p> </td> <td> <p>Değer Tipi</p> </td> <td> <p>Puan</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>001</p> </td> <td> <p>Teslimat performansı&nbsp;max. gecikme zamanı</p> </td> <td> <p>5</p> </td> <td> <p>Gün</p> </td> <td> <p>100</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>10</p> </td> <td> <p>Gün</p> </td> <td> <p>80</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>15</p> </td> <td> <p>Gün</p> </td> <td> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>20</p> </td> <td> <p>Gün</p> </td> <td> <p>30</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>2.Değerlendirme</strong></p> <ol> <li> <ul> <li>maksimum gecikme zamanı 0-5 gün arası olanlar için 100 puan atanır.</li> <li>maksimum gecikme zamanı 6-10 gün arası olanlar için 80 puan atanır.</li> <li>maksimum gecikme zamanı 11-15 gün arası olanlar için 50 puan atanır.</li> <li>maksimum gecikme zamanı 16-20 gün arası olanlar için 30 puan atanır.</li> <li>maksimum gecikme zamanı 20 günden fazla olanlar için 0 puan atanır.</li> </ul> </li> </ol> <p><br /> Burada alınan puan ana kriter hesaplanırken alt kriter için tanımlı olan oran kadar etkili olacaktır.</p> <p><strong>Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri</strong></p> <p>Tedarikçi değerlendirme işlemleri, Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirme seçeneği ile yapılır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav6c3c553b5b0df1a30511ca197d2f5194.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597310&amp;api=v2" style="width:600px" /><br /> <br /> Değerlendirmenin hangi tedarikçiler için yapılacağı ve hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacağı değerlendirme filtre satırlarında belirlenir.<br /> &nbsp;</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddav9766691265198c40619d8477d365f465.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597253&amp;api=v2" style="height:410px; width:664px" /></p> <p>Tedarikçi değerlendirme filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır;</p> <table> <thead> <tr> <th scope="col"> <p><strong>Filtre</strong></p> </th> <th scope="col"> <p><strong>Değeri</strong></p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Tarih</strong></p> </td> <td> <p>Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Temin Tarihi</strong></p> </td> <td> <p>Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Cari Hesap Kodu</strong></p> </td> <td> <p>Grup / Aralık</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Cari Hesap Unvanı</strong></p> </td> <td> <p>Grup / Aralık</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Cari Hesap Özel Kodu (1-5)</strong></p> </td> <td> <p>Grup / Aralık</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Ticari İşlem Grubu</strong></p> </td> <td> <p>Grup / Aralık</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Malzeme Bağımlı</strong></p> </td> <td> <p>Evet / Hayır</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Malzeme Kodu</strong></p> </td> <td> <p>Grup / Aralık</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Malzeme Açıklaması</strong></p> </td> <td> <p>Grup / Aralık</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Varyant Kodu</strong></p> </td> <td> <p>Grup / Aralık</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Varyant Açıklaması</strong></p> </td> <td> <p>Grup / Aralık</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>İşyeri</strong></p> </td> <td> <p>Tanımlı İşyerleri</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Fabrika</strong></p> </td> <td> <p>Tanımlı Fabrikalar</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Ambar</strong></p> </td> <td> <p>Tanımlı Ambarlar</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Değerlendirme Kayıdı İçin</strong></p> </td> <td> <p>Açıklama Girişi</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Girilecek Açıklama</strong></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Tarih Aralığı:</strong>&nbsp;Hangi tarihler arası işlemlerin değerlendirmede dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.</p> <p><strong>Temin Tarihi Aralığı:</strong>&nbsp;Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin temin tarihine göre<br /> filtrelenmesinde kullanılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır&nbsp;</p> <p><strong>Cari Hesap Kodu ve &Uuml;nvanı:</strong>&nbsp;Bu filtre satırlarında değerlendirme yapılacak tedarikçiler grup ya da aralık tanımı yapılarak filtrelenir.</p> <p><strong>Ticari İşlem Grubu:</strong>&nbsp;Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin ticari işlem grubuna göre filtrelenmesinde kullanılır.</p> <p><strong>Malzeme Bağımlı:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirtilir. Değerlendirme işlemi malzeme bağımlı ya da bağımsız olmak üzere iki şekilde yapılır.</p> <ul> <li>Evet seçilirse malzeme bağımlı değerlendirme yapılır. Malzeme bağımlı değerlendirmede, her malzeme ve malzeme varyantı için tedarikçiler ayrı ayrı değerlendirilir. Malzeme ve rantları ise malzeme ve varyant kod ve açıklamaları filtre satırlarında belirtilir.</li> </ul> <ul> <li>Hayır seçilirse malzeme bağımsız değerlendirme yapılır. Malzeme bağımsız değerlendirmede malzeme ve varyant satırlarında belirtilen malzemeler için tek bir değerlendirme hareketi oluşacaktır. Bunun için filtre satırında Hayır seçiminin yapılması gerekir.</li> </ul> <p><strong>Malzeme Kodu ve Açıklaması:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzemeler grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.</p> <p><strong>Varyant Kodu ve Açıklaması:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzeme varyantları grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.</p> <p><strong>İşyeri:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak işyerlerinin belirlenmesinde kullanılır.</p> <p><strong>Fabrika:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak fabrikaların belirlenmesinde kullanılır.</p> <p><strong>Ambar:</strong>&nbsp;Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak ambarların belirlenmesinde kullanılır.</p> <p><strong>Değerlendirme Kaydı İçin Girilecek Açıklama:</strong>&nbsp;Bu filtre satırında girilen açıklama, oluşan tedarikçi değerlendirme kayıtları listesinde (browser) görüntülenir; bilgi ve izleme amaçlıdır.</p> <p>Tedarikçi değerlendirme filtre satırlarında işlem için geçerli olan koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Filtrede seçili cari hesaplar ve o cari hesaplara atanmış veya kriter seti uyan &quot;tedarikçi değerlendirme seti&quot; ne göre hesaplama işlemi yapılır. Filtrede malzeme bağımlı seçeneği evet seçildi ise her tedarikçi için malzeme bazında kayıt oluşturulur.<br /> <br /> <strong>Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları</strong></p> <p>Tedarikçi değerleme işlemi sırasında değerleme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlenme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerleme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.</p> <p>Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır.</p> <p><strong>Malzeme Bağımlı ve Malzeme Bağımsız Değerlendirme için Örnek:</strong></p> <p><strong>Örnek 1:</strong></p> <p><strong>Malzeme bağımlı için</strong>&nbsp;Tedarikçi Değerlendirme İşlem sonucunda oluşması gereken hareketler Tarih aralığı : 01.01.12-01.03.12&nbsp;</p> <p>Malzeme bağımlı : Evet Malzemeler : X,Y,Z,V</p> <p>Tedarikçiler : Tedarikçi_1, Tedarikçi_2 filtreleri seçildiği durumda karşımıza gelmesi gereken liste.</p> <p>X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı müşteri/tedarikçi bilgilerinden çekmelidir. Her malzemenin müşteri ve tedarikçi bilgileri malzemenin bağlı kayıtlarında tanımlıdır.)</p> <table> <thead> <tr> <th scope="col"> <p>Tedarikçi&nbsp;Kodu</p> </th> <th scope="col"> <p>Tedarikçi&nbsp;&Uuml;nvanı</p> </th> <th scope="col"> <p>Özel&nbsp;Kod</p> </th> <th scope="col"> <p>Ticari&nbsp;İşlem&nbsp;Grubu</p> </th> <th scope="col"> <p>Malzeme&nbsp;Kodu</p> </th> <th scope="col"> <p>Malzeme&nbsp;Açıklaması</p> </th> <th scope="col"> <p>Varyant&nbsp;Kodu</p> </th> <th scope="col"> <p>Varyant&nbsp;Açıklaması</p> </th> <th scope="col"> <p>Tedarikçi&nbsp;Değerlendirme Seti</p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Tedarikçi_1</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>1</p> </td> <td> <p>X</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Set1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi_1</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>2</p> </td> <td> <p>Y</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Set1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi_1</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>3</p> </td> <td> <p>Z</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Set1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi_2</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>1</p> </td> <td> <p>X</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Set2</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi_2</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>2</p> </td> <td> <p>Y</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Set2</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi_2</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>4</p> </td> <td> <p>V</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Set2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.</li> </ul> <p><br /> <strong>Örnek 2:</strong></p> <p><strong>Malzeme bağımsız için</strong>&nbsp;Tedarikçi Değerlendirme İşlem sonucunda oluşması gereken hareketler</p> <p>Tarih aralığı : 01.01.12-01.03.12</p> <p>Malzeme bağımlı : Hayır</p> <p>Malzemeler : X,Y,Z,V</p> <p>Tedarikçiler : Tedarikçi_1, Tedarikçi_2 filtreleri seçildiği durumda karşımıza gelmesi gereken liste.</p> <p>X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı STLINE ve ORFLINE taki hareketlerinden çekmeliyiz.) Değerlendirme işlemi yapılırken seçili malzemeler için toplu bir sonuç çıkarılmalı.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Tedarikçi&nbsp;Kodu</p> </td> <td> <p>Tedarikçi &Uuml;nvanı</p> </td> <td> <p>Özel&nbsp;Kodu</p> </td> <td> <p>Ticari&nbsp;İşlem&nbsp;Grubu</p> </td> <td> <p>Malzeme&nbsp;Kodu</p> </td> <td> <p>Malzeme&nbsp;Açıklaması</p> </td> <td> <p>Varyant Kodu</p> </td> <td> <p>Varyant&nbsp;Açıklaması</p> </td> <td> <p>Tedarikçi Değerlendirme Seti</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi_1</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Set1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi_2</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Set2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Puan Hesaplaması:</strong>&nbsp;</p> <p>Tedarikçi Puanı: &sum;(Kriter Puanı x Kriter Oranı(%)/100)<br /> <br /> <strong>Sistemde Tanımlı Kriter İçin Değer Hesaplamaları</strong></p> <p><strong>Fiyat performansı: (Kriter)</strong></p> <ul> <li><strong>Fiyatta standart sapma oranı</strong></li> </ul> <p><strong>Fiyatta standart sapma oranı hesaplama:</strong></p> <ol> <li>Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir.</li> <li>Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresinde &quot;Malzeme Bağımlı: Evet &quot;olduğu durumlarda hesaplaması yapılır.</li> <li>İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.</li> <li>Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.</li> <li>Tüm Hareketlerin STLINE daki TOTAL değerleri toplanır.</li> <li>Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.</li> <li>Tutar toplamları miktar toplamlarına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.</li> <li>Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.</li> <li>Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.</li> </ol> <p><br /> <strong>Standart sapma:</strong>&nbsp;Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür.<br /> <strong><em>X<sub>0</sub>:</em></strong>&nbsp;Satırlarda ana birim için hesaplanmış birim fiyat değeri<br /> <strong><em>X:</em></strong>&nbsp;Ortalama Birim Fiyat.<br /> <strong><em>n :</em></strong>&nbsp;Satır Sayısı<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddavde4fc27033aa711b53b3a40549d99877.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597217&amp;api=v2" style="height:48px; width:127px" /><br /> <br /> <br /> Sonuçta bulunan standart sapma oranı alt kriter atama kartında &quot;Fiyatta standart sapma oranı&quot; alt kriteri için atanan değer aralıklarından hangisine denk düştüğü bulunur ve bu değere denk gelen puan alt kriter için atanır. (bkz: Örnek: 3)<br /> <br /> <strong>Teslimat Performansı:(Kriter)</strong></p> <ol> <li>Teslimat performansı max. gecikme zamanı: alt kriter</li> <li>Teslimat performansı max gecikme miktarı: alt kriter</li> <li>Teslimat performansı max gecikme puanı: alt kriter</li> <li>Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı: alt kriter</li> <li>Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı: alt kriter</li> <li>Teslimat performansı ortalama gecikme puanı: alt kriter</li> </ol> <p><br /> Teslimat performansı için hesaplama yapılırken:&nbsp;</p> <p><br /> <strong>a. Sevkiyat gecikme zamanı hesaplanırken;</strong><br /> Siparişin teslim tarihleri ile irsaliye tarihleri karşılaştırılır.</p> <ul> <li> <ul> <li>Sipariş teslim tarihi filtrede belirlenen tarih ve dönem aralığında olanlar için hesaplanır.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li> <ul> <li>Hesaplama işlemi yapılırken firma bazında takvim kontrol edilir. Buna göre işlem tarihinden teslim tarihine kadar geçen süre içerisindeki çalışma günleri hesaplanır ve sevkiyat gecikme süresi olarak bu değer atanır</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li> <ul> <li>Sipariş parçalı olarak sevkedilmiş ise her sipariş satırı için ortalama gecikme süresi ağırlıklı ortalama yöntemiyle bulunur.</li> </ul> </li> </ul> <p>X miktarındaki bir siparişin (X-Y) kadarı t zamanında geri kalan Y t&#39; zamanında sevkediliyorsa ortama gecikme zamanı şu şekilde hesaplanır.<br /> Gecikme zamanı : [(X-Y)t+Yt&#39;]/X</p> <ul> <li> <ul> <li>Tarih aralığına bulunan sevkedilmemiş siparişler için sevk tarihi tarih filtresinin bitiş değeridir<br /> &nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>b.Tedarikçi Sevkiyat gecikme miktarı hesaplanırken:</strong></p> <ul> <li> <ul> <li>Siparişin sevkiyat miktarı ile irsaliyenin sevkiyat miktarı karşılaştırılır Karşılaştırma işlemi yapılmadan önce her iki hareketin değerleri aynı birime çevrilmelidir.</li> </ul> </li> </ul> <p><br /> o İrsaliyenin sevkiyat hareketinde yer alan miktar ana birim cinsine çevrilir. Bunun için satırda tanımlı olan birim ile malzeme için tanımlanmış olan ana birim kontrolü yapılarak çevirim gerçekleşir.<br /> o STLINE ile ilişkilendirilmiş sevkiyat hareketi bulunarak o satırda tanımlı olan birim kontrol edilir ve faturada ana birime çevrilen miktar buradaki birime çevrilir.<br /> o ORFLINE ta birim çevrimi yapılırken sipariş için tanımlanmış olan birim çevirim katsayısına dikkat edilmelidir.</p> <p><strong>c.Gecikme Puanı Hesaplama: Zaman(gecikme zamanı) x Miktar(aynı hareket için oluşan gecikme miktarı)</strong></p> <p>Aşağıdaki örnekte filtreleme sonucu malzeme için filtrelenen hareketler listelenmiştir. Sipariş hareketi ile hangi STLINEın nasıl eşleştirileceği belirtilmiştir. Bu hareketlere bağlı olarak gecikme zaman, miktar ve puan hesaplaması yapılır.<br /> <br /> <strong>Örnek :</strong>&nbsp;Sipariş teslim tarihleri:</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Tarih</p> </td> <td> <p>Miktar</p> </td> <td> <p>Birim</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>20.12.2011</p> </td> <td> <p>100</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>01.01.2012</p> </td> <td> <p>100</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>10.01.2012</p> </td> <td> <p>100</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>İrsaliye hareketleri</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tarih</p> </td> <td> <p>Miktar</p> </td> <td> <p>Birim</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>28.12.2011</p> </td> <td> <p>50</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>01.01.2012</p> </td> <td> <p>100</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1">07.01.2012</td> <td colspan="1">60</td> <td colspan="1">Adet</td> </tr> <tr> <td colspan="1">10.01.2012</td> <td colspan="1">50</td> <td colspan="1">Adet</td> </tr> <tr> <td colspan="1">12.01.2012</td> <td colspan="1">40</td> <td colspan="1">Adet</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>Sevkiyat Hareketleri</p> </td> <td colspan="2"> <p>İrsaliye hareketleri</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Teslim Tarihi</p> </td> <td> <p>Miktar</p> </td> <td> <p>Tarih</p> </td> <td> <p>Miktar</p> </td> <td> <p>Hesaplamalar:</p> </td> <td> <p>Birim</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> <p>20.12.2011</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="3"> <p>100</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>28.12.2011</p> </td> <td> <p>50</p> </td> <td rowspan="2"> <p>Gecikme zamanı:8</p> <p>Gecikme Miktarı: 50</p> <p>Gecikme zamanı:12</p> <p>Gecikme Miktarı: 50</p> <p>Ort Gecikme Zamanı</p> <p>[(8*50)+(12*50)]/100</p> <p>=10</p> <p>Gecikme Puanı=10*100</p> <p>1000</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="3"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Adet</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>01.01.2012</p> </td> <td> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Toplam Gecikme Miktarı:100</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> <p>01.01.2012</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="3"> <p>100</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>01.01.2012</p> </td> <td> <p>50</p> </td> <td rowspan="2"> <p>Gecikme zamanı:0</p> <p>Gecikme Miktarı: 0</p> <p>Gecikme zamanı:6</p> <p>Gecikme Miktarı: 50</p> <p>Ort Gecikme Zamanı</p> <p>[(0*50)+(6*50)]/100=3</p> <p>Gecikme Puanı: 3*100 =300</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="3"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Adet</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>07.01.2012</p> </td> <td> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Toplam Gecikme Miktarı:50</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4"> <p>10.01.2012</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="4"> <p>100</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>07.01.2012</p> </td> <td> <p>10</p> </td> <td rowspan="3"> <p>Gecikme zamanı:-3</p> <p>Gecikme Miktarı: -10</p> <p>Gecikme zamanı:0</p> <p>Gecikme Miktarı: 0</p> <p>Gecikme zamanı:2</p> <p>Gecikme Miktarı: 40</p> <p>Ort Gecikme Zamanı</p> <p>[10*(-3)+0*50+2*40]/100=0.5</p> <p>Gecikme Puanı=0.5*100=50</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="3"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Adet</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>10.01.2012</p> </td> <td> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>12.01.2012</p> </td> <td> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Toplam Gecikme Miktarı:40</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> Yukarıdaki tabloya göre teslimat performans hesaplaması:</p> <ol> <li><strong>Teslimat performansı max. gecikme zamanı:</strong>&nbsp;Hesaplama sonucu bulunan en büyük gecikme zamanı atanır. 20.12.2011 - 01.01.2012 arası olan 12 gün</li> <li><strong>Teslimat performansı max gecikme miktarı:</strong>&nbsp;Hesaplama sonucu bulunan en büyük gecikme miktarı atanır. 20.12.2012 siparişinde gerçekleşen 100 adet lik gecikmeler max gecikmedir.</li> <li><strong>Teslimat performansı max gecikme puanı:</strong>&nbsp;Hesaplama sonucu bulunan en yüksek puandır. 20.12.2012 tarihindeki sipariş hareketine ait olan 1000 puan</li> <li><strong>Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı:</strong>&nbsp;Hesaplama sonucu bulunan ortalama gecikme zamanı atanır. Malzeme için yapılan seçilen cariye ait tüm hareketlerin ort. Gecikme zamanı hesaplanır.</li> </ol> <p>Avg(gecikme _zamanı)=&sum;(gecikme zamanı)/sevkiyat hareket sayısı) =(10+3+0.5)/3=<strong>4.5</strong></p> <p>5<strong>.Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı:</strong>&nbsp;Hesaplama sonucu bulunan ortalama gecikme miktarı atanır. Malzeme için yapılan tüm harekelerin ort. Gecikme miktarı hesaplanır. Malzeme için yapılan seçilen cariye ait tüm harekelerin ort. Gecikme zamanı hesaplanır.</p> <p>Avg (gecikme _miktarı)=&sum;(gecikme miktarı)/sevkiyat hareket sayısı) =(100+50+40)/3=<br /> 190/3=<strong>63.336</strong></p> <p>6<strong>.Teslimat performansı ortalama gecikme puanı:</strong>&nbsp;Ortalama gecikme puanı hesaplanır.</p> <p>Avg (Gecikme_performansı) = &sum;(gecikme performansı)/sevkiyat hareket sayısı(<sub>siparişteki sevkiyat hareket</sub><br /> miktarı olmalı))</p> <p>Avg(Gecikme_performansı)=(1000+300+50)/3=1350/3= 450&nbsp;<strong>puan</strong><br /> <br /> <strong>Kalite performansı: (Kriter)</strong></p> <ul> <li>İadesizlik Performansı Max. İade Oranı:</li> </ul> <ul> <li>İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%):</li> </ul> <ul> <li>İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı</li> </ul> <p><br /> <strong>İadesizlik Performansı Max İade Oranı hesaplama:</strong></p> <ol> <li>Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir</li> <li>İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.</li> <li>İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.</li> <li>İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri &quot;Ana birim&quot; cinsine çevrilir.</li> </ol> <p>(STLINE&nbsp;-&gt; &nbsp;UOMREF :Malzeme birimi mantıksal kayıt no<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&gt;UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.</p> <p>&nbsp;</p> <p>5.İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı &quot;iade miktarı&quot;nı verir.</p> <p>6.STLINE da iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.</p> <p>7.Hesaplamalar sonucu Cari Hesap bazında en yüksek oran bulunur. &quot;Max İade Oranı&quot; olarak o cari için işlenir.</p> <p><br /> <strong>İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama:</strong></p> <ol> <li>Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir</li> <li>İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade irsaliye hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.</li> <li>İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.</li> <li> <p>İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri &quot;Ana birim&quot; cinsine çevrilir.</p> <p><br /> <sup>STLINE -&gt;</sup>UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.</p> </li> <li>İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı</li> <li>STLINE da iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.</li> <li>Filtrelere uyan fakat İade STLINE ları ile eşleşmemiş STLINE hareketlerindeki miktar toplanır.</li> <li>STLINE la eşleştirilmemiş filtrelere uyan iade STLINE hareketleri toplanır.</li> <li>Diğer oran=(eşleşmemiş toplam STLINE miktarı/eşleşmemiş toplam iade STLINE miktarı) işlem sonucu bulunur.</li> <li>Hesaplanan tüm oranlar toplanır ve kaç tane ortalama bulunmuş ise o sayıya bölünerek hesaplama yapılır.</li> </ol> <p>&sum;<sub>toplam_oranlar</sub>/&sum;<sub>toplam__Oran_Satırlar</sub>= İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama<br /> <br /> <strong>İadesizlik Performansı Max İade Miktarı hesaplama:</strong></p> <ol> <li>Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir.</li> <li>İade faturasında filtrelere uygun en yüksek iade miktarına sahip faturanın iade miktarı max. iade miktarıdır.( Bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı &quot;iade miktarı&quot;nı verir.)</li> </ol> <p><br /> <strong>Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları:</strong></p> <p>Tedarikçi değerleme işlemi sırasında değerleme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlenme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerleme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.</p> <p>Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır.<br /> <br /> Örnek:</p> <p>Aşağıdaki şekilde oluşturulmuş kriterimiz değerleme kriterlerinde seçildiği durumda Değerlendirilecek cariler Cari 1 ve Cari 2 olsun</p> <table> <tbody> <tr> <td colspan="5"> <p><strong>Tedarikçi Değerlendirme Kriteri</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kodu:</p> </td> <td colspan="4"> <p>Kanaat Notu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Açıklaması:</p> </td> <td colspan="4"> <p>Kanaat Notu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Özel kod:</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Yetki kodu:</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Alt Kriterler</p> </td> <td colspan="3"> <p>Değerler</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Alt Kriter Kodu</p> </td> <td> <p>Alt Kriter Açıklaması</p> </td> <td> <p>Değer</p> </td> <td> <p>Değer Tipi</p> </td> <td> <p>Puan</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kanaat No</p> </td> <td> <p>Kanaat Notu</p> </td> <td> <p>1</p> </td> <td> <p>Sayısal Değer</p> </td> <td> <p>100</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>0</p> </td> <td> <p>Sayısal Değer</p> </td> <td> <p>0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> Kriter Hareketleri</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Hareket No:</p> </td> <td colspan="3"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>İşlem Tarihi:</p> </td> <td colspan="3"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Değerlendirme Tarih aralığı:</p> </td> <td colspan="3"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Malzeme kodu:</p> </td> <td colspan="3"> <p>Malzeme Açıklaması</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Varyant kodu:</p> </td> <td colspan="3"> <p>Varyant Açıklaması</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>CH kodu:</p> </td> <td colspan="3"> <p>CH &Uuml;nvanı</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi değerlendirme seti:</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Puan:</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kriterler:</p> </td> <td> <p>Alt Kriterler:</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kriter Kodu</p> </td> <td> <p>Kriter Açıklaması</p> </td> <td> <p>Oran(%)</p> </td> <td> <p>Puan</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kanaat Notu</p> </td> <td> <p>Kanaat Notu</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Alt Kriter Kodu</p> </td> <td> <p>Alt Kriter Açıklaması</p> </td> <td> <p>Oran(%)</p> </td> <td> <p>Puan</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kanaat Notu</p> </td> <td> <p>Kanaat Notu</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Bu alan kullanıcı&nbsp;tarafından&nbsp;girilecek</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> <br /> <strong>Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri</strong>&nbsp;</p> <p>Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda malzeme bağımlı ya da bağımsız oluşan tedarikçi değerlendirmeleri, Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile izlenir. Değerlendirmelerde kullanıcı tanımlı kriterlerin olması durumunda bu kriterlere ait değerlendirmelerde bu hareketler üzerinden kaydedilir.<br /> Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda oluşan hareketler</p> <ul> <li>Hareket numarası</li> </ul> <ul> <li>İşlem tarihi</li> </ul> <ul> <li>Değerlendirme Tarihi</li> </ul> <ul> <li>Cari Hesap Kodu</li> </ul> <ul> <li>Cari Hesap &Uuml;nvanı</li> </ul> <ul> <li>Puan</li> </ul> <ul> <li>Tedarikçi Değerlendirme Seti</li> </ul> <ul> <li>Malzeme Kodu</li> </ul> <ul> <li>Malzeme Açıklaması</li> </ul> <p>bilgileri ile listelenir.</p> <p>İlgili harekete ait bilgiler İncele seçeneği ekrana getirilir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddavb239ee7e6bfb50fbd609ca443fd53ea4.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597150&amp;api=v2" style="width:800px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ÖRNEKLER</strong></p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/image2017-5-24%2013%3A42%3A45.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597057&amp;api=v2" /></p> <p>Yukarıdaki kriterlere dikkat ederek Mlz_001 malzemesini tedarik ettiğim XXX_Cari kodlu tedarikçinin 01/10/2011 ile 01/01/2012 tarihleri arasındaki tedarikçi değerlemesini görmek istiyorum.&nbsp;</p> <p>Bu hesaplamayı yaparken; Belirlenen dönem aralıklarında verilen kriterlerin değerleri hesaplanır .</p> <p><strong>a. Dönem 1:</strong></p> <p><strong>Kalite:</strong></p> <p>1.İadesizlik Performansı Max. İade Oranı: XXX_Carisine seçili dönem içerisinde</p> <p>Mlz_001 için yapmış olduğumuz iade hareketinin max. değeri bulunur.<br /> Max. Değerin&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;olduğu varsayılsın.</p> <ul> <li>Max. değer 35 örnekte değer 10 ile 50 arasında yer almaktadır. Sistemde çalışma mantığı bulunan max değerin en yakın alt komşusuna yuvarlanmasıdır. Bu nedenle 35 değeri için 50 için tanımlanmış olan&nbsp;<strong>70</strong>&nbsp;puan atanacaktır.</li> </ul> <ul> <li>İadesizlik Performansı Max. İade Oranı kalite içerisinde % 25 lik bir dilime sahip olduğu için hesaplama şu şekilde yapılır.&nbsp;<br /> İadesizlik Performansı Max. İade Oranı için hsaplanan puan: A A= 70 x25 /100 =&nbsp;<strong>17,5 puan</strong><br /> &nbsp;</li> </ul> <p>2.İadesizlik Performansı Ort. İade Oranı: XXX_Carisine seçili dönem içerisinde</p> <p>Mlz_001 için yapmış olduğumuz iade hareketlerinin ortalama değeri bulunur. Ort. Değerin&nbsp;<strong>11,8</strong>&nbsp;olduğu varsayılsın.</p> <ul> <li>Ort. değer 11,8 örnekte değer 10 ile 15 arasında yer almaktadır. Sistemde çalışma mantığı bulunan ort. değerin en yakın alt komşusuna yuvarlanmasıdır. Bu nedenle 11,8 değeri için 15 için tanımlanmış olan&nbsp;<strong>60</strong>&nbsp;puan atanacaktır.</li> </ul> <ul> <li>İadesizlik Performansı Ort. İade Oranı kalite içerisinde % 75 lik bir dilime sahip olduğu için hesaplama şu şekilde yapılır.</li> </ul> <p>İadesizlik Performansı Max. İade Oranı için hesaplanan puan: A<br /> A= 60 x75 /100 =&nbsp;<strong>45 puan</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>3.Kalite için hesaplanacak toplam puan alt kriterler için hesaplanan puan toplamıdır. Kalite = Max. İade Oranı + Ort. İade Oranı</p> <p>Kalite = 17,5 + 45 =<strong>62,5 puan</strong>.</p> <p>4.Kalite tedarikçi değerlendirme için %25 önem arz etmektedir. Bu nedenle Kalitenin tedarikçi için oluşturacağı ana puan hesaplaması şöyledir. Kalite Ana Puan = Kalite puanı x (%Oran)</p> <p>Kalite Ana Puan = 62,5 x 25/100 =&nbsp;<strong>15,625 puan</strong></p> <p>5.Diğer ana kriterlerin Ana puanlarının da yukarıdaki gibi hesaplandığını varsayarsak.</p> <p>Teslimat :&nbsp;<strong>45 puan</strong><br /> Fiyat :&nbsp;<strong>20 puan</strong><br /> Toplam :&nbsp;<strong>15,625 + 45 +20 =80,625 puan</strong></p> <p>6<strong>.</strong>XXX_Cari kodlu tedarikçim için Mlz_001 malzemesi için 1.Dönemde Tedarikçi Değerleme Puanı 100 üzerinden 80,625 tir.</p> <p><br /> <strong>Örn2:</strong>&nbsp; Tedarikçi Değerlendirme İşlemi</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Filtre:</p> </td> <td colspan="7"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tarih</p> </td> <td colspan="2"> <p>01/10/2011</p> </td> <td colspan="5"> <p>01/01/2012</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi Kodu</p> </td> <td colspan="2"> <p>XXX_Cari</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="4"> <p>YYY_Cari</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Malzeme Bağımlı</p> </td> <td colspan="2"> <ul> <li>Hayır</li> </ul> </td> <td colspan="4"> <p>&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Malzeme kodu</p> </td> <td colspan="2"> <p>Mlz_001&nbsp;</p> </td> <td colspan="4"> <p>Mlz_005</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Varyant kodu</p> </td> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="4"> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="3"> <p>Sonraki</p> </td> <td colspan="3"> <p>Vazgeç</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ol> <li> <ul> <li>Filtrelerde Cari aralığı verildi ise o aralıktaki cariler için ayrı ayrı puan hesaplama yapılır.</li> <li>Malzeme bağımlı seçeneği hayır seçili ise malzeme kodunda verilen malzeme aralığındaki malzemelerin hepsi bir hareket oluşturur ve carinin o malzemelerle yaptığı tüm hareketler kontrol edilir ve onlar arasında değerlendirme yapılarak hesaplama yapılır.</li> <li>Malzeme bağımlı seçeneği evet seçili ve Malzeme Kodu için bir aralık verildi ise seçili malzemeler için ayrı ayrı hesaplama yapılmalıdır.</li> </ul> </li> </ol> <p><br /> <strong>Örn 3:&nbsp;</strong><strong><em>Fiyat Standart Sapma Oranı Hesaplama Örneği:</em></strong></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Filtre:</p> </td> <td colspan="7"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tarih</p> </td> <td colspan="2"> <p>20/10/2011</p> </td> <td colspan="5"> <p>20/01/2012</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tedarikçi Kodu</p> </td> <td colspan="2"> <p>XXX_Cari</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="4"> <p>XXX_Cari</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Malzeme Bağımlı</p> </td> <td colspan="2"> <ul> <li>Evet</li> </ul> </td> <td colspan="4"> <p>&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Malzeme kodu</p> </td> <td colspan="2"> <p>Mlz_001&nbsp;</p> </td> <td colspan="4"> <p>Mlz_001</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Varyant kodu</p> </td> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="4"> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="3"> <p>Sonraki</p> </td> <td colspan="3"> <p>Vazgeç</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir.&nbsp;Filtrelere uygun hareketler alttaki gibi olduğu varsayılsın.</p> <p>&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Tarih</p> <p>(STLINE-&gt;DATE)</p> </td> <td> <p>Malzeme</p> <p>(STLINE-&gt;ITEMREF)</p> </td> <td> <p>Miktar</p> <p>(STLINE-&gt;amount)</p> </td> <td> <p>Birim</p> <p>(STLINE-&gt;UOMREF/UOMSETREF)</p> </td> <td> <p>(STLINE-&gt;TOTAL)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>20.12.2011</p> </td> <td> <p>Mlz_001</p> </td> <td> <p>16</p> </td> <td> <p>Koli</p> </td> <td> <p>800</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>25.12.2011</p> </td> <td> <p>Mlz_001</p> </td> <td> <p>70</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>840</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>01.01.2012</p> </td> <td> <p>Mlz_001</p> </td> <td> <p>10</p> </td> <td> <p>Koli</p> </td> <td> <p>750</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>17.01.2012</p> </td> <td> <p>Mlz_001</p> </td> <td> <p>100</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>1100</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.</p> <p><br /> Mlz_001 için tanımlı birim<br /> 1 Adet= 1 Adet&nbsp;-&gt;Ana birim<br /> 5 Adet= 1 Koli</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Tarih</p> <p>(STLINE-&gt;TRANSDATE)</p> </td> <td> <p>Miktar</p> <p>(Ana birime çevrilmiş miktar)</p> </td> <td> <p>Birim</p> <p>(STLINE-&gt;UOMREF/UOMSETREF)</p> </td> <td> <p>(STLINE-&gt;TOTAL)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>20.12.2011</p> </td> <td> <p>80</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>800</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>25.12.2011</p> </td> <td> <p>70</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>840</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>01.01.2012</p> </td> <td> <p>50</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>750</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>17.01.2012</p> </td> <td> <p>100</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>1100</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.</p> <p>&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Tarih</p> <p>(STLINE-&gt;TRANSDATE)</p> </td> <td> <p>Miktar</p> <p>(Ana birime çevrilmiş miktar)</p> </td> <td> <p>Birim</p> <p>(STLINE-&gt;UOMREF/UOMSETREF)</p> </td> <td> <p>TUTAR</p> <p>(STLINE-&gt;TOTAL)</p> </td> <td> <p>Ana birim üzerinden birim fiyat</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>20.12.2011</p> </td> <td> <p>80</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>800</p> </td> <td> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>25.12.2011</p> </td> <td> <p>70</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>840</p> </td> <td> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>01.01.2012</p> </td> <td> <p>50</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>750</p> </td> <td> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>17.01.2012</p> </td> <td> <p>100</p> </td> <td> <p>Adet</p> </td> <td> <p>1100</p> </td> <td> <p>11</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tüm Hareketlerin STLINE taki TOTAL değerleri toplanır.</p> <p>800 + 840 + 750 + 1100 =3490</p> <p>Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.</p> <p><br /> 80 + 70 + 50 +100 = 300</p> <p>Tutar toplamları miktar toplamlarına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.</p> <p>3490/300 = 11,63</p> <p>Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.</p> <p>&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Tarih</p> <p>(STLINE-&gt;TRANSDATE)</p> </td> <td> <p>Ortalama Fiyat</p> </td> <td> <p>Ana birim&nbsp;üzerinden birim&nbsp;fiyat</p> </td> <td> <p>Fiyat Farkı:</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>20.12.2011</p> </td> <td> <p>11,63</p> </td> <td> <p>10</p> </td> <td> <p>-1,63</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>25.12.2011</p> </td> <td> <p>11,63</p> </td> <td> <p>12</p> </td> <td> <p>0,39</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>01.01.2012</p> </td> <td> <p>11,63</p> </td> <td> <p>15</p> </td> <td> <p>3,39</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>17.01.2012</p> </td> <td> <p>11,63</p> </td> <td> <p>11</p> </td> <td> <p>0,63</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.</p> <p>Standart sapma: Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür.<br /> <strong><em>X<sub>0</sub>:</em></strong>&nbsp;Satırlarda ana birim için hesaplanmış birim fiyat değeri<br /> <strong><em>X:</em></strong>&nbsp;Ortalama Birim Fiyat.&nbsp;</p> <p><strong><em>n :</em></strong>&nbsp;Satır Sayısı<br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/34214304/worddavde4fc27033aa711b53b3a40549d99877.png?version=1&amp;modificationDate=1550061597217&amp;api=v2" style="height:48px; width:127px" /><br /> &sum;(x<sub>0</sub>-x)<sup>2</sup>&nbsp;= (-1,63)&nbsp;<sup>2</sup>(0,39)&nbsp;<sup>2</sup>(3,39)&nbsp;<sup>2</sup>(0,63)<sup>2</sup>=(2,6569)(0,1521)(11,4921)(0,3969)=14,698 &sum;(x<sub>0</sub>-x)<sup>2</sup>&nbsp;/ n-1= 14,6989/3=4,89<br /> &radic;4,89=&nbsp;<strong>2,21 standart sapma.</strong><br /> &nbsp;</p>

Paylaşmak için tıkla!

Kullanıcı Yorumları

Hakkımda Temel Bilgiler

1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..Sahip olduğum sertifikalar;


Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);

 • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
 • Kurulum ve kurgulama ,
 • Yerinde servis ve uzak bağlantı teknik destek,
 • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak,proje kapsamında SQL raporları),
 • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates),
 • Logo ürünlerine uyumlu,ek/yardımcı program geliştirme(C# (MVC) Web Form),
 • Veritabanı bakım işlemleri,
 • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.


Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..

2

 • Name

  Eray Doğan

 • Age

  27

 • Website

  www.eraydogan.com.tr

 • Hometown

  İstanbulÖz Geçmişim

 • İş Hayatı

 • 2010-2014

  Ata Bilgisayar

  Teknik destek uzmanı

  Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.

 • 2014-2017

  Ata Bilgisayar

  Logo Sistem Uzmanı

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.

 • 2017-2020

  Aksu Yazılım

  Logo Sistem Uzmanı/Bölüm Sorumlusu

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates)
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.
  • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.

 • 2020-Şubat ( Devam Ediyor )

  DGN Yazılım www.dgn-yazilim.com

  Kurucu

   Logo ürünleri;
  • Destek
  • Eğitim
  • Satış
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları)
  • Logo entegreli ya da bağımsız yazılım geliştirmeleri

 • EĞİTİM

 • 2006-2010

  Gürpınar İMKB E.M.L

  Ağ İşletmenliği

 • 2018-2020

  Beykent Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı(İÖ)

 • Lisanslar ve Sertifikalar

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Tiger 3-Logo Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Uyarlama Uzmanı (Windows)

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Tiger 3 Enterprise Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo E-Fatura Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Bordro Plus Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Go 3 Sistem Uzmanı

 • Gönüllü Deneyimler

 • 2016(Devam Ediyor)

  Blogger

  www.eraydogan.com.tr

  Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.

Yetenekler

Logo Sistem Uzmanı

100%

Logo Database(Raporlama/Trigger/Function/Updates)

100%

Microsoft SQL Server

90%

HTML,CSS Jquery

25%

Proje Yönetimi

90%

T-SQL

85%

Logo Object Designer(LOD)

95%

Asp MVC

30%

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

LOD(Logo Object Designer) İle İsteğe Özel Uyarlanan Formlar

Daha fazla yapılmış işleri görmek için lütfen irtibata geçin.

TALLP : İlksatırdagirilensatıselemanı2.Satırda ki caride yoksa satır girisini engelle

TALEP : Kredi kartı fişlerinde geri ödeme planı uygulanmamış ise fişi kayıt ettirmesin.

TALEP : Miktar girişi yapıp tab ile kolon değişikliği yaptımda malzeme içinde ki paket miktarını göstersin.

TALEP : Sipariş fiş numarası değişirse bilgi maili gönderilmesi

TALEP : Sipariş fişlerinde satırda yeni bir kolona veri girişi yapıp , raporlarda kullanmak istiyorum

TALEP : Cari hesaba gireceğim bilgileri sipariş fişinde cari seçildiğinde kullanıcıya bilgi şeklinde listelesin.Aynı zamanda yanında ki alanda yazılan bilgi gözüksün .İlk Proje :) ;

TALEP : Sipariş kolonlarında malzemenin fiili stok bilgisini görmek istiyorum.

TALEP : Malzeme browserında ihtayaca özel bilgiler isteniyor.(2.Birim,özelkod vb.)

TALEP : Türü karma koli olan malzemenin çıkışı olduğunda , karma koli satırlarında tanımlı olan malzemeler ( tanımlanan miktar kadar ) stoğumdan düşsün .Not:Fişler birbirlerine fişno-özelkod ile bağlılar (burası müşteriye göre değişebilir) Fiş Çıkartıldığında ilgili sarf fişininde çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

TALEP : Carinin tahsil etmediğim çeklerinin TL Tutar bazında , cari hesap browserında görmek istiyorum.

TALEP : Yıl ortasında ya da yıl sonlarında ambarlarımızı saymak istiyoruz , bu işlem için stokların sıfırlanması gerekiyor ( ambar sayımı işimi çok uzatıyor ) .Not:( Seri lot ve stok yeri takibi olan ürünler hariç )

Blogs Slider

<h1>&nbsp;</h1> <p>Logo uygulamalarının ağ üzerinden kullanıldığı durumlarda, HELP görüntülenmek istenirse &ldquo;<strong>Navigation to the webpage was canceled</strong>&rdquo; hatası alınabilir. (Resim 1)</p> <p>Bu hata Microsoft&rsquo; un yayınladığı bir güvenlik paketinden kaynaklanmaktadır

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#a94442">İmza doğrulamasında hata alındı. counter signature : _ac9679bf-bbdb-4ce9

<p>7194 Sayılı Kanun Kapsamında, İşletmelerin sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı gider olarak dikkate alınmamalıdır.</p> <p>Binek otomobilleri edinirken ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı her sene be

<h1><strong>İthalat İşlemlerinde Masrafların Dağıtımı</strong></h1> <p>Kaynak : https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50668804<br /> İthalat, yurt dışındaki bir firmadan, menşei yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kad

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/display/T3KD/Exceltrans">Exceltrans</a></h1> <p><strong>ExcelTrans Nedir?</strong><br /> <br /> ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO&#39;daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu ara

Logo Excel Trans

Eray Doğan

İletişim


Talep ve görüşleriniz için formu doldurabilir ya da www.dgn-yazilim.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK

www.dgn-yazilim.com

Telefon: 0850 4415 346


Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.